[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1981 - 1983

@alt@

סיפורה של קהילה

סא"ל צביקה נאמן, היה בשלהי קורס קציני חימוש מתקדם בצבא ארה"ב כשנקרא לשוב ארצה לאור העובדה שקצין חימוש גייסות השריון סיים במפתיע את תפקידו. עם הגיעו לארץ נודע לקצין כי ישנם שינויים בשיבוצים, וסוכם כי ישובץ בתפקיד מפקד סדנה גייסית 650.

סדנה גייסית  כללה  את פלוגה  א'  שעסקה בטנקי שוט וטירן; פלוגה ב' עסקה 

באחזקת רכב, נשק, אופטיקה ונגמ"שים; פלוגה ג' עסקה במג"חים; פלוגה ד' בצאלים נתנה שירותי אחזקה למתקן האימונים בבאלי"ש (מל"י כיום) והפלוגה ברפיח נתנה שירותי אחזקה לאוגדה שישבה ברפיח.

במהלך תקופת פיקודו בוצעו תהליכי רה-ארגון משמעותיים כגון הקמת יחש"ם 650 על ידי איחוד יחש"ם 652 וסדנה גייסית 650  והכפפת היחידה לפיקוד המרכז; העברת פלוגה ד' ליחש"ם 653, ביטול פלוגת רפיח והקמת יחידת מוסכי חוץ בצריפין ובג'וליס שעסקו ברכב לבן, החזרות לכשירות במוסכים במסגרת ת"ע שנתית באזור קסטינה, מסמיה, אשקלון ובראשון לציון. במהלך כהונתו לקח היחש"ם חלק פעיל במלחמת שלום הגליל והיה אחראי להקמתו של יחש"ם מערב בדרום לבנון אשר בהמשך הוכפף לפיקוד הצפון. בתקופה זו עסק היחש"ם בפרויקטים חברתיים של קליטת נערי רפול לשורות הצבא והיה ליחידה הראשונה אשר קלטה מתנדבי שר-אל בצבא. במהלך תקופה זו נוסף ליחש"ם בית ספר תעשייתי נוסף בצריפין שבאותם הימים היה שייך לרשת "עמל".

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online