[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1980 - 1981

@alt@

סיפורה של קהילה

סא"ל יעקב אידן מונה למפקד הסדנה הגייסית  בהתראה קצרה מאוד ונוצר מצב שבו לא התקיים טקס החלפת מפקדים ויעקב החל במילוי תפקידו. לזכותו עמד הניסיון שצבר כמ"פ סדנה בית ליד וכמ"פ סדנת צריפין, דבר שעזר לו במהלך תפקידו. הוא עסק בעיקר בטיפול בפרט, בחלשים, פיתוח בית הספר והעצמת שם הסדנה.

פעילות זו והשקעה מתמדת ללא לאות הביאו לשינוי לטובה של תדמית הסדנה תוך התמקדות בפעילות אחזקתית, ביצוע תכנית העבודה ותמיכה בחיילים.

 יעקוב הביא מניסיונו, וכחלק מתהליכי שיפור תהליכי העבודה הכניס את הכנת ערכות החלפים (קיטים) כחלק מובנה בתהליך העבודה בסדנאות השונות, דבר שקיצר את תהליכי העבודה ואת זמן הימצאות  הכלים בסדנאות.

חותם אישי ושינוי שבוצע בתקופתו של  יעקב הוא פיתוחו  והטמעתו של קצין תכנון העבודה, לימים  קצין הפעלה / רמ"ד הפעלה, אשר דאג לווסת  את העבודה בין הפלוגות.

בתקופתו כללה סדנה גייסית 650 את פלוגות א', ב', ג' בג'וליס, פלוגת צאלים ושתי פלוגות ברפיח. בסך הכול מנתה הסדנה הגייסית 1,800 איש.

במהלך  תפקידו, בשל צמצומים, בוטלו  הפלוגות ברפיח ובית ספר לשריון עבר דרומה.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
בלין שרגא צבי ז

כניסת חברים

חברים online