[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

גדוד מרכז 650 (גוליס)

אודות היחידה

 יחידת חימוש מרחבית מרכז  

יחש"ם המרכז היא יחידת החימוש המרחבית של פיקוד המרכז, האמונה על כשרות הציוד ועל אמצעי הלחימה של היחידות הפזורות באזור המרכז, כולל יהודה ושומרון. היחידה מאחזקת ציוד לחימה מגוון - החל בכלי רכב, טנקים, נגמ"שים, דרך אמצעי ראיית לילה ומערכות אלקטרואופטיות וכלה בנשק, מנועים ובאמצעים ייעודיים נוספים.

 עם התעצמות השיריון והתגבשות תורת הלחימה של השריון, הסדנא הגייסית פיתחה ותירגלה שיטת אחזקה ניידת וצמודה לכוחות השריון.

עם פרוץ מלחמת ששת הימים הקימה הסדנא הגייסית את הגש"ח הנייד הראשון ב - צ.ה.ל. בהרכב של שלוש פלוגות קדמיות ופלוגת בסיסית, אשר פעל בהצלחה רבה במתן אחזקה שוטפת וצמודה לכוחות בסיני (אוגדה 84 ואוגדת הפלדה).

 לאחר ממלחמת ששת הימים הוקמו בסדנא גייסית שלוש פלוגות נוספות , פלוגה ג' שנועדה לטפל בטנקי מגח, פלוגה ד' שנועדה לתת אחזקה לכוחות השריון שהתאמנו בצאלים ופלוגת מפקדה. בנוסף לתפקידה קיבלה הסדנא הגייסית אחריות לאחזקת השריון וכוחות אחרים במרחב סיני. לצורך זה הקימה הסדנא הגייסית את גש"ח 784 בסיני עם שלוש פלוגות קדמיות ופלוגה בסיסית. הגש"ח היה ת"פ הסדנא הגייסית ופעל בסיוע לאוגדה 252 בסיני. 

במלחמת ההתשה הסדנא הגייסית ושלוחתה בסיני, גש"ח 784, בצעו את האחזקה השוטפת של כלל כוחות השריון ואחרים שפעלו לאורך תעלת סואץ ובמרחבי סיני.  

במבצע "כארמה", במרץ 1968, כוחות החימוש שהשתתפו במבצע ,לקחו חלק נכבד בתקון הצל"מ שנפגע/התקלקל במהלך הקרבות, בחילוץ הרק"מ שנפגע ובחילוץ פצועים שנשארו בשדה הקרב. במבצע זה זכה צוות טנק החילוץ באות המופת שהוענק להם ע"י הרמטכ"ל. בנוסף השתתפו חיילים ומפקדים מהסדנא הגייסית במבצע "רביב" ב - 1969. 

ב"מלחמת יום הכפורים" הוציאה הסדנא הגייסית גש"ח נייד שהוכפף לאוגדה 84 והכפיפה את גש"ח 784 לאוגדה 252. שתי האוגדות פעלו בסיני. הסדנא הגייסית בג'וליס המשיכה לתת שרותי אחזקה ליחידות קצין שריון ראשי ושמשה בסיס עורפי למפקדת מערך האחזקה של חזית הדרום, שהוקמה על פי הוראת אלוף פקוד הדרום, ממפקדים יוצאי סדנא גייסית.במהלך הקרבות תוקנו וחולצו כלי רק"מ ע"י אנשי החימוש שעשו עבודתם ללא לאות והפכו לילות לימים וכך היוו כמכפיל כח לכוחות שפעלו בסיני.

תמונות היסטוריות של פלוגה   ג     בגוליס (112 תמונות ) בפיסבוק - כנסו ותייגו את חבכרכם 

תמונות היסטוריות של פלוגה   א    בגוליס (100 תמונות ) בפיסבוק - כנסו ותייגו את חבכרכם 
 

 

סיפורם של מפקדי היחש"ם לדורותיהם 

תולדות היחידה  - ספר היחידה - קישור לקריאת הספר

יחש"מ 650 מהווה כיום את אחת מיחידות האחזקה הגדולות בצה"ל. היחש"מ נותן מענה חימושי ליחידות במרחב פיקוד המרכז, אך בעבר פריסתו היתה שונה. 

בתחילת שנות ה - 50 החל היחש"מ את דרכו כסדנאת חימוש חטיבתית של חטיבה 7 שמוקמה בג'וליס. עם סיום מבצע קדש והקמת מפקדת גייסות השריון, בשנת 1956, הפכה הסדנא החטיבתית לסדנא גייסית 650 שכללה

שתי פלוגות:

  • פלוגה א' שעסקה בטיפול ברק"מ

  • פלוגה ב' שעסקה בטיפול ברכב ב'.

לצפייה ב מפקדי יחש"מ 652 לדורותיהם - קישור

לצפייה ב  מפקדי יחש"מ 650 לדורותיהם - קישור

לצפייה ב  מפקדי יחש"מ 638 לדורותיהם - קישור

צפה באלבום - יחש"מ ג'וליס 650 - - פלוגה א - שנות השישים

חיפוש מידע

חדשות ואירועים

כניסת חברים

חברים online