[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סמל גבאי שמעון - עיטור המופת

@alt@

תיאור מעשה

ביום ה-21 במרס 1968, בהיותו בצוות טנק חילוץ בעת פשיטת צה"ל בכרמה, דאג סמל שמעון גבאי לחילוץ טנקים שנפגעו למרות אש האויב המדוייקת שהונחתה וניתוק כבל הגרירה, יצא סמל שמעון גבאי עם חברו מטנק החילוץ ודאג לקשור את הכבל ולהמשיך בגרירת הטנק.


על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970

ניסן תשל"ג, אפריל 1973

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online