[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סרן גל עוזיאל -צל''ש רמטכ''ל

@alt@

תיאור המעשה

צל"ש על כושר המצאה צבאי

תת-המקלע "עוזי" אשר פותח בעיקר על ידיו וביוזמתו, עמד בהצלחה והצטיין בניסויי השוואה שנערכו בין כמה סוגי תת-מקלעים מהסוגים החדישים המצויים בצבאות זרים. תת-המקלע צוין לשבח בעיקר על עקרונות מבנהו ועל כושר פעולתו בתנאי קרקע ואקלים קשים.

על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכל

כסלו תשט"ז, נובמבר 1955

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
גורדו זאב ז גייגר חיים ז רוסו נתן ז

כניסת חברים

חברים online