[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סמל גבע (טרכטנברג) ברוך - עיטור המופת

@alt@

תיאור המעשה

ביום ה- 8 ביוני 1967, מערבית לביר גפגפה, בעת קרב שריון בשריון שרת סמל ברוך גבע כמפקד חוליה טכנית בפלוגת שריון, תוך כדי הקרב, ובאזור מוכה אש, תיקן סמל ברוך גבע, בעזרת חייליו, מספר טנקים פגועים, ובכך איפשר הצטרפותם המהירה להמשך הלחימה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל -1970

ניסן תשל"ג, אפריל 1973.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online