[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

 

פיקוד צפון - אנשי הטנ''א ביחידות הפיקוד

מערך הטנ"א (החימוש) הפיקודי מנהל את כל אחזקת היחידות המתמרנות בפיקוד במטרה לשמור על כשירות מלאה של כל כלי המלחמה.מפקד החימוש הוא בדרגת אלוף משנה והוא הנציג של חיל הטנ"א למול אלוף הפיקוד וכנציגו של קטנא"ר. 

הסרטון המוצג  סוקר את היסטורית מערך הטכנולוגיה והאחזקה בפיקוד הצפון , הפעילויות הרבות בפיקוד לצד מפקדי החימוש בפיקוד בעשור האחרון. כל מפקד רואיין בסרט וסיפר על האתגרים בתפקידו והעשייה והאירועים המרכזיים בתקופתו. הסרט מגלם בתוכו את כל תקומת צה"ל ופיקוד הצפון.

מחלקות הטנ''א ביחידות המתמרנות, מורשת כל יחידה , סיפורי אנשי הטנ"א בפיקוד
חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
ברמן יוסף ז

כניסת חברים

חברים online