[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 2007 - 2011

@alt@

סיפורה של קהילה

אל"ם רפי כהן קיבל את הפיקוד על היחש"ם בשנת 2007, תקופה שהתאפיינה בהפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה ותקופה שבה הוחלט לכאורה לסגור את היחש"ם. עם כניסתו לתפקיד, הבין שהגיע ליחידה "כבויה" שאנשיה נערכים לסגירה. האתגר הראשון שעמד בפניו היה לרומם את רוח האנשים. 

מה שהוביל את מפקד היחש"ם מתחילת דרכו הייתה המוכנות לחירום. הפקת לקחים לאחר מלחמת לבנון הייתה אבן דרך בהכנת היחש"ם.

נדבך משמעותי נוסף היה הטיפול בפרט. רפי האמין שכדי להביא את החייל והנגד לשירות צבאי משמעותי נדרש קודם להשקיע בהם. היכן שמטפלים באנשים ניתן להגיע למטרות שקובעים. היחש"ם החל לקלוט לשעריו בני ישיבות וחיילים חרדים תוך התאמת המחנה והתשתיות שלו לאורח חיים דתי של החיילים.

במהלך תקופת כהונתו, עבר היחש"ם מפיקוד מז"י לפיקוד אט"ל והמהלך תרם רבות בהיבט קשב מפקדים והמשאבים שהוקצו ליחידה.

שינוי מהותי נוסף שעבר היחש"ם בתקופה זו היה הקמת מטא"מים באיו"ש והייתה ממש הפיכה של תפיסת דרגי תיקון בשדה. המהלך לא היה פשוט ודרש הובלה של המפקדים, סינרגיה בין המחש"ף למפקד היחש"ם שתרמו רבות להצלחת המהלך.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
ביטון דניאל ז

כניסת חברים

חברים online