[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1971 - 1974

@alt@

סיפורה של קהילה

סא"ל יעקב מרדכי קיבל את הפיקוד על הסדנה הגייסית בשנת 1971. בתקופת כהונתו עד פרוץ מלחמת יום הכיפורים עסק בביסוס סדנאות היחש"ם בסיני ואימון יחידותיו למלחמה.

עם פרוץ המלחמה כינס סא"ל יעקב מרדכי את  קציני  המטה  לישיבת חירום.  סגנו באותה העת היה סא"ל שחר בן נון ויחדיו 

תדרכו את המפקדים לקראת המלחמה, על ידי  קביעת סדרי עדיפויות לציוד שהיה בטיפול (טנקים, נשק, ציוד אופטי ובעדיפות משנית רכבים). במקביל ניתנה הודעת התרעה למילואים ומיד החלו בהכנת הגש"ח הנייד שנועד לשרת את אוגדה הגייס 162. גש"ח שאומן עוד לפני פרוץ המלחמה, יצא מיד עם ההודעה לשטח ואל"ם יעקב מרדכי בראשו. החיילים נוכחו לדעת שתורת האחזקה שפותחה במהלך האימונים מניבה פירות והכוח עמד בכלל המשימות שניתנו לו. למרות תנאי לחימה הקשים לא נשכחה הדאגה לפרט כדי לשמור על רציפות העבודה.

על מרקו מעידים המפקדים כי היה מפקד משכמו ומעלה, דאג לרווחת החיילים, המשיך במסורת טיפוח פני היחידה וההווי שלה. אל"ם (מיל') יעקב (מרקו) מרדכי נפטר בשנת 1995 בעקבות מחלה. יהי זכרו ברוך.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online