[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1966 - 1971

@alt@

סיפורה של קהילה

אליהו ברק קיבל את הפיקוד על הסדנה  הגייסית 650 באוגוסט 1964. הסדנה כללה שתי פלוגות: פלוגה א' שעסקה בטיפול בטנקים מסוג שרמן וסנטוריון (שוט) ופלוגה ב' שעסקה בטיפול ברכב נשק ואופטיקה. הסדנה מנתה כ-350 חיילים.

עם כניסתו של אליהו ברק לתפקיד ובכל מהלך שירותו בסדנה הגייסית ייחס חשיבות רבה מאוד לגיבוש היחידה ולאופייה. בתקופת פיקודו ניתנה חשיבות עליונה לאחזקת כוחות השריון בכל מקום בארץ בו הם נמצאים ומציאת פתרונות/המצאות יצירתיים בטנקים. בתקופה של עד מלחמת ששת הימים הייתה שיטת האחזקה נייחת - תיקון וטיפול בכלל הכלים בסדנה הגייסית. הטנקים היו מובאים לסדנה על גבי מובילים ולאחר טיפול ותיקון, מוחזרים ליחידה. בתפיסה חדשה שפותחה בסדנה הצריכה אחזקת הטנקים ביחידות התארגנות בכ"א, חלפים ואמצעי ניוד. המבחן האמתי היה במלחמת ששת הימים, כאשר טרם פרוץ המלחמה הוטל על הסדנה להקים גש"ח נייד "מאולתר" לאחזקת עוצבת הפלדה  בסיני. במהלך פיקודו של אליהו ברק בסדנה הגייסית הוקמו פלוגות ג', ד' ופלוגת מפקדה. פלוגה ג' הוקמה כדי לטפל בטנקי מג"ח ופלוגה ד' הוקמה בצאלים למתן אחזקה לכוחות השריון שהתאמנו בצאלים. לאחר שינויים ארגוניים אלו מנתה הסדנה הגייסית כאלפיים חיילים. הסדנה קלטה חיילים במצוקה והוקם בה בית ספר על בסיס צריפים ושם לימדו את החיילים, חינכו אותם ודאגו לצורכיהם.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online