[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 2018 - טקס הקמת גדוד אחזקה מרכז 638

@alt@

גדוד אחזקה 638

במסגרת אחזקה אחרת אוחדו כלל האגדים הפיקודיים לאגד מטכ"לי אחד. במסגרת המורשת, האגד המטכ"לי קיבל את שמו של אגד אחזקה מרכז (יחש"ם 650), ואילו שאר הגדודים קיבלו את שמם של היחש"מים בדרום ובצפון (703, 651, 653, 674), גדוד מרכז קיבל את שמו של יחש"ם גב ההר ששכן במחנה בית אל ונתן שירותים ליחידות פיקוד המרכז.

הגדוד בבנייתו התבסס על אנשי אגד 650, כאשר 5 סדנאות במרחב הבקעה, ירושלים, נחשונים וג'וליס הועתקו לגדוד 638 ואילו פלוגת האופטרוניקה נסגרה ואנשיה הועברו למפעל האופטרוניקה במש"א ופלוגה 791 עברה להיות יחידת מוסכי חוץ מטכ"לית.

גדוד 638 נבנה למתן מענה ליחידות פיקוד המרכז וליחידות המנמ"ריות במרחב המרכז, מפקדת הגדוד התבססה ברובה על מפקדת אגד מרכז (650), המפג"ד נבנה במחנה עמנואל והוקם לו גדוד חזק בעל 5 פלוגות שנתנו מענה אחזקתי מלא במרחב הבקעה ע"ב פלוגת בקעות שאוחדה עם מערך האחזקה בחטיבת הבקעה 417, פלוגת ענתות שריכזה את כלל אנשי האחזקה ביחידות הפיקוד ונתנה מענה לכלל הימ"חים והיחידות הפיקודיות, פלוגת נחשונים שהוכפפו לה כוחות האחזקה מאוגדה 340 והועברה מח' נגמ"ש מפלוגת הרק"ם, פלוגה ב' שקיבלה אחריות אחזקתית על בא"פ לכיש יח' נחל שורק ויח' המנמ"ריות במרכז ואילו פלוגת הרק"ם שקיבלה אחריות על כלל אחזקת הצמ"ה באגד המטכ"לי ומענה לכלל הנמרים והפו"מות.

תהליך השינוי נערך בטווח זמן של חצי שנה, בתהליך מסודר ובעיקר בעיסוק בפרט (150 נגדים שהועברו ממסגרות ומתפקידם).

בבניית הגדוד היתה חשיבות רבה להמשך הקשר הרציף עם היחידות תוך גיבוי המענה הנדרש לאור הכפפת דרג אחזקה פיקודי לרמת הגדוד והחטמ"ר. כמו כן הגדוד נדרש לרצף במענה האחזקתי וקיום תוכנית עבודה על מנת לא לפגוע בכשירות היחידות למשימותיהן בחירום ובשגרה.

כפי שצוין לעיל, כל פלוגה נדרשה בשינוי מהותי בייעודה, תוך הבנת המשימה, קליטת אנשים ואמצעים ושמירה על שגרה מלאה.

בכל התהליך אנשי האחזקה הבינו את השינוי ונרתמו לעשייה הרבה בהצלחתו, ללא ספק תקופה מורכבת שדרשה לא מעט תעצומות נפש בהעברת בעלי תפקידים, קליטתם בצורה מיטבית והכשרתם לייעודם בפלוגות.

כמג"ד שבנה את הגדוד ואת פלוגותיו, בתקופה זו נדרש הפיקוד לפנים והעיסוק בכל השינוי הארגוני ברגישות רבה, תוך דאגה לפרט ושמירה על הרציפות במענה על אף השינויים הדרמתיים.

זכיתי למפקדים ולאנשי קבע מחויבים, שעשו את המיטב על מנת לבנות את הגדוד כגדוד מוביל באגד העומד בכל משימה שנדרשת ממנו ודואג לאנשיו ברגישות ובאחריות.

יאיר הכהן,    אל"ם

 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online