[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 1986 - הקמת יחשמ 638 (סדנת יוסף) - גב ההר על המשמר

@alt@

בסיומה של מלחמת של"ג שבו חיילי היחש"ם הביתה אל שגרת העבודה. בעיצומה של תנופת ההתרחבות פרצה האינתיפאדה במלוא העוצמה והפרה את מצב השגרה. המצב החדש גרם לשינויים מרחיקי לכת, אך בעיני היחש"ם השינוי המהותי היה הגידול העצום בצי הרכב שנדרש היה לתחזק, אם קודם לכן סיירו בשטח מעט כלי רכב, הרי בתוך חודשיים צמחה כמות הכלים למאות כלי רכב שנעו בשטחי איו"ש בתנועה מסביב לשעון. 

כפועל יוצא התעצמו באופן קיצוני השחיקה והבלאי בכלי הרכב, וכמוהם גם הנטל הרב על פלוגות היחש"מ. היחש"ם נדרש לשגר מתוכו פלוגות לצורך פעילות בט"ש מבצעי, כאשר כל פלוגה קיבלה אחריות במסגרת אחד הגדודים של מרחב בנימין והשתתפה בהקמת מחסומים, פיזור הפגנות, ובביצוע סיורים 24 שעות ביממה.האווירה הייתה מאוד מתוחה, היה חשש תמידי מנין יצוצו האבן או בקבוק התבערה, וגרמה לחוסר אמון בסיסי בין אוכלוסיית הערבים ליהודים.

מחנה בית אל שכן בלב האינתיפאדה, וסדנת יוסף הייתה כמעט במצור באזור שכם. הייתה תחושה של מלחמה, הקושי הרב ליכד את כל חיילי היחש"ם והחיילים שהבינו את המצב הקשה ניסו לתת את המקסימום.

בתקופה זו החל היחש"ם בפעילות שלא הייתה מוכרת עד אז כגון הרכבת ערכות מיגון בפני יידוי אבנים על רכבים, שיוצרו בפלוגה הייעודית ביחש"ם 650 העורפי.מאבקם של ערביי איו"ש גלש מהר לפסים אלימים, פיגועי תופת ושימוש באש חיה הפכו למעשה שבשגרה, והיחש"ם נמצא בכוננות מתמדת שחייבה אותו לשלוח חוליות חימוש גם בשעות הקטנות של הלילה כדי לספק שירות בזמן אמת ללוחמים.

 

 

לקריאת הספר בפורמט הדפסה ב - PDF  קישור לפריט

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online