[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

 

קהילות משרתי יחש''מ 651 שמשון/ גדוד העמקים 651 לדורותיו

גדוד האחזקה עמקים 651  היא גוף האחזקה הגדול בפיקוד הצפון, הגדוד נותן אחזקה ותמיכה צמודה לכל סוגי הציוד ואמצעי הלחימה בשטח ובמתקני האחזקה. הגדוד אמון על האיכות, הכשירות ועל מוכנות יחידות פיקוד הצפון בחירום וברגיעה ליום פקודה.

הגדוד החל את דרכו כיחש"מ לאחר מלחמת העצמאות בסדנת בת גלים בחיפה בהמשך נוספו סדנאות כורדני ופילון וכפר הילדים.

היחש"מ מסייע במלחמת סיני בשנת 1956.

בשנת 1974 היחש"מ עובר למיקומו החדש בצומת גולני.

לאחר מלחמת יום הכיפורים מוקם יחש"מ 703 והסדנאות הקדמיות אל-על, נפח וצנובר, מועברים לפיקוד יחש"ם 703 "הגליל והגולן".

אנשי היחש"מ משתתפים במלחמת שלום הגליל באופן פעיל.

בשנת 1999 מוקמת סדנת האופטרוניקה הנותנת מענה לכל פיקוד הצפון.

בשנת 2003 תהליך איחוד יחש"ם 651  עם יחש"ם 703 המכונה היחש"ם הקידמי, במסגרת איחוד זה מוזגו סדנאות היחש"ם ב- 651, סדנת קריית שמונה עברה לסדנת בית-הלל וסדנת נפח נסגרה.

בשנת 2017  הפך חיל הטנ"א למפעיל כח נוסף על היותו בונה כח. זאת לאחר עבודת מטרה רחבה  שנעשתה בחיל. במסגרתה הוקם האגד הארצי בעל חמישה גדודים אשר מחליפים את היחש"מים שהיו קודם ומארגנת מחדש את יחידות האחזקה ברחבי הארץ. 

יחש"מ שמשון 651 הופך להיות גדוד העמקים 651

כל הפעילות הענפה של היחשם נעשתה תוך כדי תמיכה ולחימה במלחמות ובמבצעים הרבים שהיו  ובזכות הערכים שהובילו המפקדים: שמירת כבוד האדם, מוסר גבוה, גיבוש ורעות, מקצועיות וחתירה למצוינות.

תג היחידה שליווה את היחש"מ עד סגירתו

 
חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online