[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1992 - 1994

@alt@

סיפורה של קהילה

אל"ם טומי ליבוביץ קיבל את הפיקוד על היחש"ם בשנת 1992. בתקופה זו תוגברו הכוחות ביהודה ושומרון עד כמאה פלוגות. כתוצאה מכך נדרשו גם כוחות אחזקה מתוגברים והדבר פגע קשות בתכנית העבודה של היחש"ם. יתר על כן, בתקופה זו נעשתה פעילות רבה בשחרור אנשי  קבע  ואזרחים  עובדי  צה"ל בעקבות תכנית "מרקם": שוחררו כמאה אנשי קבע וכחמישים אזרחים עובדי צה"ל. עם זאת העבודה נמשכה, ניתנו שירותי אחזקה לאימונים ולתרגילים ביחידות השונות. בסדנת הצמ"ה והנגמ"ש באזור נחנכה סככת עבודה חדשה במעמד הקחש"ר ובתקופה זו הוטמע ביחש"ם תקן הניהול האיכות הכולל T.Q.M.

בתמיכת אלוף פיקוד מרכז, תמרי ז"ל, אימץ היחש"ם את אתר הקרוואנים בנהורה. תושבי אתר הקרוואנים, עולים חדשים מאתיופיה, הגיעו לסיורים ביחידה והוזמנו לחגים. חיילי היחש"ם שיפצו וצבעו את האתר ובנו מועדונים לרווחתם של העולים.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
בלין שרגא צבי ז

כניסת חברים

חברים online