[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

יחידת ניסויים - נס"א

יחידת ניסויים - נס"א

 חטיבה טכנולוגית ליבשה

החטיבה הטכנולוגית ליבשה הפועלת במסגרת זרוע היבשה, היא הגוף הצבאי האחראי על פיתוח אמצעי-לחימה (אמל"ח) המשמשים את כוחות-היבשה של צה"ל.
החטיבה ממוקמת במחנה דורי (תל השומר), וחלק מהיחידות הכפופות לה ממוקמות בצריפין ובבסיסים אחרים.
בחטיבה משרתים מהנדסים ומדענים (רובם המוחלט בוגרי העתודה האקדמית), תוכניתנים בוגרי קורס תכנות, הנדסאים, טכנאים, ואזרחים עובדי צה"ל (אע"צים). משרתי החטיבה הם קציני וחיילי  חיל החימושוחיל הקשר.
ראש החט"ל כיום הוא תא"ל חיים רובין.
 ·      
 היסטוריה
היחידה הטכנולוגית (יחט"ל) הוקמה על-בסיס המחלקות הטכניות במפקדת קצין חימוש ראשי (מקחש"ר) בשנת 1999, ומחלקת ציוד לוגיסטי במפקדת קצין תחזוקה (כיום לוגיסטיקה) ראשי (מקל"ר).
ב-2006, במהלך תהליך הרה-ארגון במפקדת זרוע-היבשה (מז"י), הוכפפה היחידה לזרוע, והפכה לחטיבת הטכנולוגיה ליבשה (חט"ל) במסגרתה. בשלב זה הוכפפו לחט"ל יחידת הניסויים (נס"א), יחידת יפת"ח ומספר ענפים מיחידתלוט"ם שהפכו ל"מחלקת מערכות תקשוב". בתהליך זה, מחלקת ציוד לוגיסטי נשארה באגף הטכנולוגיה (אז אלר"ם) ונתווסף אליה ענף רכב לוגיסטי.
 מבנה

המידע הועתק מוויקיפדייה

סרט כנס נס"א לדורותיהםסרט אודות יחידת ניסוייםסרט תמונות שערך והפיק יגאל בן שחר -  יובל 40 שנה ליחידת הניסויים במקחשר צהל


תמונות מאירוע כנס נס"א לדורותיהם

צפה באלבום - תמונות כנס נס"א לדורותיהם

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online