[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

ביטאון חיל החימוש מספר 6 שנת 2001

@alt@

קוראות וקוראים יקרים,

בערב ראש השנה תשס"א ניתן האות לפריצת ההתקוממות של הפלשתינאים בדמות לחימה ממושכת המלווה בפעילויות טרור נגד אזרחים וחיילי צה"ל לאורכה ולרוחבה של הארץ. היום, לאחר יותר משנה אנו מוצאים עצמנו במציאות ביטחונית קשה ומורכבת כפי שלא ידענו שנים רבות. מציאות שבה אופי הלחימה הייחודי הביא לידי ביטוי את כישורי מערך האחזקה ביתר שאת: אם בצורך במיגון יצירתי בלוח זמנים בלתי אפשרי, אם באחזקת כלים שנשחקו מפעילות הבט"ש, אם באחזקת הגדר תחת אש ואם בפיתוח כלי נשק ואמצעים ייחודיים למערכה. חלקה הגדול של חוברת זו מוקדש לאירועי גאות ושפל. מן היחידות קיבלנו חומר וצילומים רבים, מחמת קוצר היריעה, חלק מן הדברים לא פורסמו בגיליון זה. כן מופיעים בחוברת המדורים הקבועים, כגון: עמותת חיל החימוש, קוראים כותבים, מורשת חיל החימוש, תמונות מספרות ועוד. בטאון חיל החימוש הוא שלכם ובשבילכם. נשמח להמשיך ולקבל מן היחידות חומר כתוב וצילומים, בכל נושא שהוא.

קריאה מהנה,

 

להמשך קריאת  הבטאון - קישור 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שדה צבי ז שטרנהיים יואב יחזקאל ז

כניסת חברים

חברים online