דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מסמך סיכום תפקיד מפקד בה"ד 20 שנת 2005 אל"מ מיקי בניון

מאת: ניסים קלו

תאריך עלייה לאתר: 05/09/2022

תאריך האירוע: 2005-03-01

מספר צפיות: 444


קחש"ר

ר' אט"ל

תפוצת אל"מים חי"ח

אל"מ דודו אלמקייס

תיק

הנדון : סיכום תפקיד מפקד בה"ד 20, אפריל 2002 –   אוגוסט 2005

1. ביה"ס לחימוש, בה"ד 20, אמון על הכשרה, רענון ועיצוב מפקדים ולוחמים טכנולוגיים.

2. הבה"ד קולט לשעריו כ- 22 אלף מפקדים וחיילים בשנה, למול מעטפת קורסים והשתלמויות  רחבות ומגוונות, וככזה הוא משפיע רבות על עיצוב דרכם בעתיד – הן במישור המקצועי, הן  במיישור החינוכי / ערכי והן ב"מטען" אותו הם נושאים עימם הלאה לחיי הצבא, ומשם למגזר     האזרחי.

3. באפריל 2002 קיבלתי את הפיקוד על בה"ד 20. עם כניסתי לתפקיד נקראתי להמשיך לשמר  ולהעצים את יכולות הבה"ד למול קצב ההתקדמות הטכנולוגית והתמורות בסביבה, להתאים "חליפת הדרכה"  לבעלי מקצוע חדשים, ולגשר על פערי כ"א במערך הטכני, בדגש ליחידות  הקצה, כל זאת לאור המשבר המתמשך בחינוך הטכנולוגי והגדלת כמות בוגרי העיוני על-פני  בוגרי בתי ספר מקצועיים.

4. הבנתי כי יסוד ההצלחה טמון ב"משאב האנושי". מתוך תפיסה זו פעלתי למיסוד תוכניות ממוקדות לטיפוח והכנת סגל הבה"ד להתמודדות מול חניכים, טיפוח וחיזוק מנגנון "הקליטה הרכה" בהתאמה למודל התומכ"ל, מתן קשב אישי לכל חניך, ו"מלחמה  עיקשת" בנשר  ובתופעת הנפקדות, וכל זאת על רקע השרשת תרבות "חממת למידה", וחינוך בלתי מתפשר  למצוינות בכל תחומי העשייה.

5. בדוח המונח לפניך ניסיתי לרכז את עיקרי העשייה בבה"ד 20 בשלוש וחצי השנים האחרונות, תוך מיקוד תשומת הלב בנושאים המרכזיים, ברציונל וברקע שהוביל את העשייה, בתוצאה המתקבלת והשפעתה על עתיד מערכי החימוש וצה"ל.

6. ברצוני להודות לכלל מפקדי החיל וחייליו אשר ליוו אותי בכל שנות שירותי בצה"ל, ולאחל     הצלחה מקרב לב למחליפי – אל"מ דודו אלמקייס.

7. יישר כוח.

מיקי בניון – אל"מ

מפקד    בה"ד    20

תקציר מנהלים

תקציר מנהלים

1. כללי:

< >לבית הספר לחימוש תפקיד מרכזי במימוש משימות הליבה של חיל החימוש בנושאי ההכשרה,        ההדרכה, פיתוח המקצועיות החיילית, הזהות והמורשת החיילית.

< >תחומים אלו קיבלו "משנה תוקף" לאור השינויים הארגוניים שנבעו מ"צה"ל 2000"/"אט"ל 2000".במקביל, המשבר המתמשך במערך הטכני (יותר בוגרי עיוני), צמצום צבא הקבע, ושינויים ארגוניים מרחיקי לכת במערך – חייבו הפעלת מנגנונים תומכים בהכשרת כ"א חובה, וזאת לצד בחינה מעמיקה של תכני ההכשרות, התייעלות וריכוז הכשרות "חותכות ארגון" תחת מעטפת אחודה.בשלוש וחצי השנים החולפות, בהן הייתה לי הזכות לשרת בתפקיד מפקד בית הספר לחימוש, ניסיתי להשפיע על עיצוב תפיסת בעל המקצוע העכשווי והעתידי במישורים רבים ומגוונים – העיקריים שבהם: 

< >  תיקוף תכני הכשרה.  עיצוב וניהול מערכת הדרכתית אפקטיבית ויעילה.  קליטת אמל"ח חדש.  פיתוח תשתית הדרכה תומכת – סגל הדרכה וסביבת למידה.  שילוב שיטות וטכנולוגיות בהדרכה.  שיתוף השטח בתהליכים לשיפור ההכשרות.  שיפור שיטת אימון והכשרת מערך המילואים.   טיפול בפרט.  העצמת הבה"ד ושאיבה "רב זרועית" של משימות הדרכה לאחריותו.

2. מאפייני התקופה:

< >המשך הטמעת סיכומי צה"ל 2000 / אט"ל 2000 – הסמכת כ"א למול סמכות (אט"ל / מז"י).שינויים בתפיסת האחזקה בצה"ל – מאחזקה צירית לאחזקה מרחבית (לוגיסטיקה מרחבית, הקמת האלמ"רים, וכו'). התעצמות טכנולוגית – הטמעת השימוש בכלים ממוחשבים, לצד השרשת התפיסה "טכנולוגיה
חליף אדם".ליווי פיתוח והדרכת אמל"ח ואמסל"ח – דגש למרכבה סימן 4.פיתוח המקצועיות בעידן העשור החדש – בדגש לפיתוח מסלול הכשרות מובנה לקצינים      ונגדים מסמ"ר לסא"ל, ומיסוד קורסים אינטגרטיביים רב זרועיים.

< >התמודדות מול פערי כ"א טכנולוגי בצה"ל (הרחבת היקף בוגרי העיוני, הרחבת מעגל הנשים)  -  באמצעות תהליך איתור, השמה והכשרה מובנה מוכוון מטרה, ולצידו - הרחבת עתודות קד"צ במכללה הטכנולוגית של חיל החימוש.שינוי תפיסת מיון והכשרת כ"א חובה – הטמעת מודל התומכ"ל בבה"ד 20, והסמכתו כגוף ממיין בקורסי יסוד, קליטת כ"א לביצוע טירונות בסמכות במסגרת הבה"ד (נשים, ולאחרונה גם גברים).ניהול אוכלוסיית הקבע – "מודל השערים" / עמוס מלכא.היקפי ותדירויות הכשרה גבוהים במיוחד – התמודדות מול שחיקת סגל.טיפוח המורשת והזהות החיילית – הקמת מרכז מורשת חילי, הכנת תקליטור מורשת חי"ח, תמיכה שוטפת באירועי החיל.תהליכים אסטרטגיים באט"ל, במקחש"ר ובבה"ד 20 – באמצעותם מופו עיקרי הנושאים בהם יש להתמקד , בראיית הצעידה אל העתיד."עיר הבה"דים" – השקת הבסיס להדרכה עתידית, שותפות מלאה בפרויקט הרוקם בימים אלו עור וגידים. תהליך ההתנתקות למול הרשות הפלסטינית והיערכות הבה"ד ליישומו.  

3. הנושאים שקודמו:

עם כניסתי לתפקיד הנעתי תהליך אסטרטגי במהלכו סוכם חזון הבה"ד, ייעודו, הערכים והאתגרים אשר יובילו את אנשי הבה"ד במהלך השנים הקרובות, במסגרת התהליך מיניתי שישה צוותים אסטרטגיים לבחינת מישורים מרכזיים שהינם בליבת עיסוק הבה"ד, להלן הפירוט:

< >מבנה ארגוני – צוות אשר פעל בראשות סגן מפקד הבה"ד, סא"ל ניסים כהן.פיתוח הסגל – צוות אשר פעל בראשותי.אפקטיביות בהדרכה – צוות אשר פעל בראשות רע"ן מנ"ש, סא"ל ערן קליין.פיתוח הנגד וחייל החובה – צוות אשר פעל בראשות רע"ן מע"מ, סא"ל אריה שם טוב.תרבות ארגונית – צוות אשר פעל בראשות מפקד המכללה הטכנולוגית, סא"ל עופר אזרד.שיווק הבה"ד וחיל החימוש – צוות אשר פעל בראשות רע"ן אימון מפקדים ויחידות, סא"ל שלומי דהן.- הצוותים פעלו למשך תקופה ארוכה ואף הציגו נושאים ופעילויות לקידום, יצוין כי חלק מתוצרי   עבודת הצוותים שולבו במסגרת דו"ח זה כחלק אינטגראלי מהנושאים שקדמו.

להלן עיקרי הנושאים אשר קודמו במהלך תקופת תפקידי כמפקד בה"ד 20, וזאת בהתאם ליעדים אסטרטגיים אשר הינם תוצרת הסדנא האסטרטגית שערכתי בתחילת תפקידי, אתגרים אלו שימשו עבורי "יד מכוונת" לכל אורך הדרך. מודגש כי הנושאים מפורטים בהרחבה בגוף הדוח וזאת בצירוף הרציונאל והרקע אשר הוביל את העשייה, המשמעויות והדגשים לאור המציאות החדשה:

א. עיצוב וניהול מערכת הדרכתית אפקטיבית ויעילה הממצה באופן מיטבי את משאביה.

< >במהלך תקופת כהונתי נבחן ובוצע שינוי מעמיק במבנה הבה"ד תוך חיזוק עיסוקי הליבה, וזאת לצד מיסוד מערך הדרכה אפקטיבי המותאם למציאות המשתנה: החל משדרוג תהליך קליטת חניכים לבה"ד ושימוש במגבירי מוטיבציה,  המשך בתיקוף שוטף של קורסים והשתלמויות ומיסוד מערך הדרכה מודולארי מותאם למסלולי הקידום, וכלה במעקב נשר בהכשרה ובשירות, והפקת לקחים בתהליך של היזון חוזר.

פעילויות עיקריות בתחום:

רה-ארגון בה"ד 20 - ניתוח נכון של הסביבה וצרכי המערך, וגיבוש מבנה ארגוני חדש המחזק את עיסוקי הליבה בבה"ד, זאת כחלק מתהליך אסטרטגי אשר התקיים בבה"ד לאורך שנתיים וחצי. התהליך התבצע בשיתוף מעטפת מייצגת של מפקדים בבה"ד בפרט ובמערכי החימוש בכלל.

שדרוג תהליך הקליטה - שופר תהליך הקליטה, המיון וההשמה לקורסים בבה"ד. תוצר התהליך – מודל התומכ"ל, אשר משריש ומעמיק את תהליך 'הקליטה הרכה' של החייל, החל משלב התכנון, באמצעות מעורבות כלל מעגלי תכנון ההכשרות בבה"ד. דרך קליטת החייל בבה"ד, ועד לשיבוצו ביחידות, זאת תוך ביצוע מעקב שרידות אחר השתלבות החייל בשטח הלכה למעשה.    

הטמעת כלים ארגוניים כמנוף לשיפור אפקטיביות ההדרכה – בין היתר מוסדה כיתת יוט"ם המשלבת התנסות של החייל במבחני התאמה הולמים, תוקפו מסלולי ההכשרה תוך כדי הפעלת "מודל אלפא" כאמצעי לשיפור ולייעול האפקטיביות ההדרכתית לקורסים השונים, וכן פותח והוטמע "מודל מגן דוד" להכשרה אפקטיבית ונכונה של סגלי ההדרכה בבה"ד.

חיזוק גופי ההדרכה בבה"ד - מיסוד צוות אסטרטגי לעיסוק ב"פיתוח סגל ההכשרה", מיסוד "מגמת פיתוח הדרכה" בראשות רס''ן כחלק ממטה הבה''ד, תוך מתן דגש לפיתוח כוח אדם להדרכה, ובמקביל – קליטת צל''ם חדש ופיתוח הדרכה מותאמת לתמורות הסביבה, וזאת בליווי תמיכה טכנולוגית ואמה''ד העונה לדרישות הטכנולוגיה המתקדמת. חיזוק האפקטיביות בהכשרה – שימור נתח ההכשרה המעשית - לפחות 60% בקורסי יסוד, שילוב טכנולוגיות בלמידה, הכשרה בראיה מסלולית – עפ"י מדרג סמכויות מובנה, הכשרה מוחשית – שימוש במצגות מולטימדיה ובאמצעי המחשה חזותיים ככלי מרכזי להעברת הידע.

קיצור משכי הכשרות – כחלק מהתהליך לחיזוק אפקטיביות ההדרכה נבחנו גם משכי הקורסים בבה"ד בהיבט מדרג סמכויות, תוך מיקוד והתאמת התכנים לצרכי השטח. עד עתה קוצרו מספר בלתי מבוטל של קורסים והחיסכון הכולל מהתהליך נאמד כיום ב- 2.5 מש"ח, תוך שיפור המצבות הממוצעות בשטח (מעל 100% איוש חיילי חובה ביחידות הקצה).

שימוש ופיתוח מערכות מידע תומכות הדרכה וטיפול בפרט - מיסוד מערכת מידע "חיה ונושמת" לשליטה בכלל תנועות החניך בבה"ד -  החל מקליטתו ועד לשיבוצו ביחידה (מערכת מנ"ש קס"מ), לרבות מיסוד גיליון מידע המועבר ליחידה הקולטת ומשקף את הישגיו המקצועיים של החייל, בתחומים בהם הוא מתקשה, בעיות ת"ש, ונושאים בהם יש למקד את הטיפול מולו, בהמשך שירותו.   

הערכת הדרכה – הרחבת הכלים והמנגנונים להערכת ההדרכה, תוך התייחסות לכלל מימדי ההדרכה, החל בתכנית ההדרכה, דרך משאבי ההדרכה (מדריכים,אמה"ד), וכלה בסביבה הלימודית ובתרבות ההדרכה בכיתות הלימוד.

מיצוי המשאבים – חיזוק נתח המשאבים התקציביים המוקצים לתחום ההדרכה, תוך חשיבה מעמיקה על כל הוצאה באשר היא, והרחבת נתח ההכנסות הניתנות לבה"ד.

איכות ומצוינות – הטמעת תרבות האיכות המשולבת בכלל גופי הבה"ד, תוך הסמכה לתקן איכות בהדרכה (תל"ב), איכות, בטיחות ואיכות הסביבה, וקבלת "תו הזהב" ממכון התקנים שנתיים ברציפות.        

ב. הכשרה רציפה ומתמשכת לכל אורך תקופת השירות של המערך החיילי.

< >עיקרי הפעילויות שבוצעו בתחום: פותח מסלול קידום המדריך בחובה ובהמשך שירות הקבע, טיפוח ושיפור הכשרות הקצונה הזוטרה, עריכת קורסים אינטגרטיביים רב זרועיים (קורסי ניהול פרויקטים, הכנה רב זרועית, קורסי איכות, בטיחות ואיכות הסביבה), והעצמת המכללה הטכנולוגית כ"מפעל ייצור" מרכזי המכשיר עתודות כ"א איכותי ומקצועי בהלימה מלאה לדרישות הטכנולוגיה והצבא המודרני.

פעילויות עיקריות בתחום: פיתוח שדירת הפיקוד (קורסים מסמל לסא"ל) – תכנון ויישום מעגל קורסים מובנה המהווה כיום בסיס למסלול פיתוח הקצין בחי"ח, תוך כדי שילוב היבטים פיקודיים / ניהוליים.

פיתוח מקצועיות הנגדים - מיסוד מנגנון ההכשרה מובנה למסלול פיתוח הנגד בחי"ח, המקנה לנגדים ידע ניהולי המותאם למדרג ההסמכות וותק הנגד בשירות, כל זאת לצד פעילויות מעטפת תומכות - פתיחת כיתות לימוד תעודה לגששים מול מז"י (השלמת 12 שנ"ל, טכנאי תו"ן) ולימודי תעודה מתקדמים לנגדים (טכנאי/הנדסאי – תו"ן, רכב, מכונות) במסגרת הבה"ד.

מסלול המדריך הטכנולוגי - פיתוח מסלול קידום למדריכים בבה"ד, החל מהמדריך הזוטר ועד רמת מפקד הקורס, הממקד בראייה מדרגית את תפקידי המפקד ברמות השונות: מיומנות הדרכתית, מיומנות פיקודית ומיומנות מקצועית.

טיפוח ושדרוג הכשרות הקצונה הזוטרה – החל משיפור תהליך איתור הפוטנציאל המתאים ליציאה לקק"צ, דרך מיסוד מערך הכשרות רב זרועי להכנה לקצונה, וכלה בשינוי מבנה קורס ההשלמה החיילית, והתאמתו לרמת ההכשרה הנדרשת מקציני החימוש הלכה למעשה.

"טירונות בסמכות" – מיסוד קורסי טירונות בסמכות לבנות, ולאחרונה - גם לגברים, כל זאת על-מנת לאפשר רצף בתהליך ההכשרה , רידוד תחושת האי וודאות בקרב המתגייסים עוד בשלב הטירונות, וכנגזרת – המשך רידוד הנשר בהכשרה.

שאיבה רב זרועית של תהליכי הדרכה "חוצי ארגון" – חתירה כלל בה"דית ליזום וריכוז הדרכות והכשרות בבה"ד בתחומים בהם לבה"ד יש יתרון יחסי, הן מתוך שיקולי העצמת יכולות הבה"ד, והן מתוך ראייה עתידית לריכוז הדרכות ולהורדת עלויות. מערכי ההכשרות העיקריים שמוסדו בתקופת כהונתי – מלא"ם (מכון ללימודי איכות מתקדמים), הכנה רב זרועית, קורסי ניהול פרויקטים.
 טיפוח וחיזוק המכללה הטכנולוגית כמכפיל כוח לעתודות כ"א חי"ח – טיפוח וחיזוק המכללה ושיטות ההדרכה וליווי השוחרים במסגרת תהליכי הקליטה והמיון, הכשרת הסגל, הכשרת השוחר,  פרויקט "אמץ שוחר", תיקוף תוכניות הלימודים, וכלה בשיווק אפקטיבי המותאם לפלחי אוכלוסיית היעד. במקביל, שודרג מבנה המכללה והיא מכילה כיום מגמות ותוכניות לימוד מתקדמות, כדוגמת מגמת מכטרוניקה ותוכנית "עתיד טכנולוגי" ("אופקים") המוכוונות לטובים שבבני הנוער.

ג. בה"ד לומד ומלמד: תרבות ארגונית המעודדת למידה, תקשורת פתוחה, הפקת לקחים והתפתחות מקצועית.
 

< >הצורך המחויב לשפר תהליכים הדרכתיים ול"ספק" כ"א המותאם לצרכי השטח מחייב הטמעת תרבות למידה, תקשורת פתוחה והפקת לקחים. בהיבט זה ניתן דגש למיסוד צוותי שיפור, לצד מנגנוני הערכת הכשרות ושימוש בכלים סטטיסטיים לניתוח משובי חניכים וסגל, כל זאת תוך בחינה שוטפת של רמת ההשתפרות לאורך זמן.
  פעילויות עיקריות בתחום: תרבות ארגונית כחלק מתהליך אסטרטגי – מונה צוות אסטרטגי אשר גיבש עקרונות לשינוי, הטמעה ומדידת התרבות הארגונית בבה"ד, זאת תוך התייחסות לכללי ההתנהגות והנורמות, ולערכים הנדרשים ממפקדי וחילי הבה"ד. יצוין כי הערכים כיום מוטמעים  כחלק מתכניות ההכשרה השונות.

הטמעת תהליכי ייעול באמצעות צוותי שיפור ומנגנוני הפקת לקחים – הקמת מנגנוני בקרה אחר מחזורי הכשרה בדגש למיסוד מודל "הבחינה המתמיד" (" מודל ארתור") לבחינת סיכום מחזורי הכשרה,  ובמקביל - מיסוד 18 צוותי שיפור במגוון נושאים הדורשים בחינה, הצפת פערים, הצגת כיוונים להשתפרות, סיכום ומעקב מימוש החלטות.

הערכה ככלי ללמידה והשתפרות –  מוסדו מנגנוני הערכה כמותיים מובנים המועברים במסגרת הקורסים וההשתלמויות הנערכות במסגרת הבה"ד – הערכת מדריך, הערכת תוכן למידה, הערכת שירותים לוגיסטיים, וכדומה.
בנוסף, נערך אחת לשנה סקר סגל הבוחן מזווית ראיית הסגל את הפעילויות בנושאים הדורשים שיפור.  

"השילוב הראוי" – ביסוס תשתית ראויה לשירות של גברים ונשים, מכל לאום, מבלי לפגוע בערכיהם, אמונתם ואורח חייהם. במהלך תקופת כהונתי הושם בנושא דגש רב, הן בכל הקשור לשילוב נכון של בנות בהדרכה, והן בכלל ההיבטים הנלווים.

< >חיזוק שכבת הרס"נים בבה"ד – מיסוד מודל "מפקד מגמה" והרחבת אחריותו הניהולית והפיקודית בבתי הספר בבה"ד, תוך הצגת נתוני סף לשיבוץ כ"א בתפקידים הנ"ל ולתהליך הכשרה מובנה תוך כדי תפקיד.

חינוך לערכיות, למורשת ולציונות - "קורס נתיב" - בקורס לומדים חיילים עולים על מדינת ישראל, המסורת היהודית והיסטורית עם ישראל לדורותיו. הקורס מיועד להעשרה ולחינוך ציוני וערכי, והחיילים מגיעים אליו מכל מערך השדה. בסיום הקורס עוברים מרבית החניכים תהליך של גיור וחשיפה נוספת לערכי הציונות והדת היהודית.

תרמה לקהילה – הרחבה משמעותית של מגוון התחומים בהם שותפים סגל וחניכי הבה"ד בכל הקשור לתרומה לקהילה ולחברה בישראל, החל מתמיכה בבתי אבות, בתי חולים, צביעת בתי קשישים, תמיכה בנוער במצוקה, פעילות משותפת עם ארגון "לתת", והחשוב מכל – הקמה ותפעול קייטנת "קו לחיים" אחת לשנה מזה כ- 5 שנים ברציפות.


 

ד. עמידה בסטנדרטים הדרכתיים גבוהים מבחינה טכנולוגית, סביבת למידה ואקלים רגשי שיאפשרו למידה פורייה.


< >במסגרת עיקרי הפעילות לקידום אתגר זה ניתן דגש נרחב לטיפוח חזות הבה"ד ותשתית ההדרכה שבמסגרתו, בינוי ותשתיות, רכש אמה"ד, חיזוק מעגל האבטחה, מחשוב ותקשוב מערך ההדרכה, כל זאת תוך העמדת הבה"ד ברמת טכנולוגיה וסביבת הדרכה מתקדמת ומתחרה למול הטובים שבארגוני ההדרכה בארץ ובעולם.


פעילויות עיקריות בתחום:  

< >טיפוח חזות הבה"ד -  במהלך התקופה ניתן דגש לבינוי ושיפור תשתיות ההדרכה ותומכי ההדרכה בבה"ד, וזאת מתוך מטרה להבטיח סביבת הדרכה המותאמת לצרכי הטכנולוגיה המתקדמת וצרכי הפרט בחיי השגרה (כיתות לימוד, מעבדות, פרגולות, מועדונים, מגורים, וכו').  

טיפוח מערך תומך ההדרכה-  חיזוק יכולות מחלקות החימוש והאחזקה ומיסוד תשתית הולמת לתמיכת ההכשרות בבה"ד, הקמת "הקריה הלוגיסטית" וזאת מתוך הבנה כי מדובר על מוקדי שירות המהווים בבחינת "מכפיל כוח" למימוש ייעוד הבה"ד בשגרה. 

< >טיפוח מערך התקשוב -  חיזוק וטיפוח מדור המחשב, ושינוי שמו ל"מדור התקשוב" תוך הקצאת התשתיות הנדרשות לפעילותו השוטפת,רכישת ציוד חומרה, פיתוח תוכנות, חיווט ותקשורת קווית.

שילוב שיטות הדרכה מתקדמות  - שיפור שיטות ההדרכה בבה"ד, תוך כדי שימוש באמצעים טכנולוגיים החדישים ביותר והטמעתם כחלק מתרבות ההדרכה.
והתוצאה – כיום כלל מארזי ההדרכה והמבחנים בקורסי היסוד / מערך מתבססים על מצגות דיגיטאליות מתקדמות, וזאת ללא שימוש בשקפים ובאמצעים סטנדרטיים שהינם "נחלת העבר". 

< >חיזוק מערך האבטחה -  במהלך תקופת כהונתי ניתן דגש לטיפוח ושיפור מערך האבטחה ביחידה. החל משיפוץ קריית האבטחה בבה"ד, התקנת מצלמות דמה, וכלה בבחינת פק"ל האבטחה ושדרוגו. 

ה. שיתוף השטח בתהליכים ובמנגנונים קבועים בבה”ד לשיפור ההכשרה ושרידות החייל בשטח.


1. עיקרי הפעילויות שבוצעו לקידום האתגר: ביצוע "שולחנות עגולים" ותיקוף תיקי קורס, הרחבת השימוש בניידות הדרכה, מיסוד ערכות למידה והכוונה לבעל המקצוע בשטח, הפצת עלונים בתדירות קבועה לשטח, וגולת הכותרת – הקמת המרכז לשירות הלוחם הטכנולוגי (המשל"ט) המהווה כיום מוקד שירות בעל אוזן קשבת לכל פונה.

 

2. פעילויות עיקריות בתחום:

< >"שולחנות עגולים" ככלי לתיקוף תיקי קורס -  אפקטיביות ה"שולחן העגול" לתיקוף תיקי ההכשרות בבה"ד הוכיח את עצמו פעמים רבות. במהלך תקופת כהונתי פעלתי לשיפור תהליך התיקוף ומיקודו בצרכים האמיתיים הנדרשים מבעל המקצוע בשטח, וזאת תוך מעורבות מלאה של נציגי יחידות השדה, מפקדת החייל, היחט"ל וכלל הגורמים הנוגעים בנושא.

מפגשי ספק-לקוח -  ביצוע מספר רב מאוד של מפגשי ספק-לקוח, וזאת ע"מ להדק את הקשר בין כלל המערכים ובכדי לאמוד ב"קו-ישיר" את שביעות רצון הלקוחות, להציף פערים מזווית ראיה שונה, להפיק את הלקחים ולהשתפר בהמשך. 

"ערכות למידה" -  פותחו כ- 70 ערכות למידה ממוחשבות אשר מטרתן ליצור מאגר מידע זמין  למערך הנפרס בחי"ח, המאפשר למידה, הדרכה, רענון והערכה. במסגרת תחרות פרס ראש אט"ל  לשנ"ע  2003, זכתה פעילות הבה"ד בנושא במקום השני בקטגוריית איכות בהדרכה. במקביל, הוענק לבה"ד פרס קחש"ר לפיתוח הערכות.

ניידות הדרכה -  שימוש שוטף בניידות הדרכה, וזאת כחלק מהתפיסה לחיזוק הקשר בין הבה"ד ליחידות השדה, ולגישור על פערי ידע בשטח. במהלך התקופה בוצעו 290 הכשרות שטח במהלכן הוכשרו 4,858 איש.


< >מיסוד המלט"פים בחי"ח-  הנעת תחילת פיתוח המלט"פים כ"סניפים קדמיים" של בה"ד 20 לביצוע הכשרות למערך חי"ח, תוך הכוונה לצרכי הלקוחות בפיקודים / מרחבים, והתמקדות ב- 3 צירי עשייה:  הכשרות יסוד / מערך O.J.T , השתלמויות מבוגרים וכן נציגות קדמית למרכז המבחנים החילי / כיתת "ברקת".

מידעון ללוחם הטכנולוגי: "בה"ד 20 ומשהו..." -  הפצת עלון דו חודשי המיועד למערכי החימוש אשר מטרתו להידוק הקשר בין בה"ד 20 לשטח, תוך עדכון שוטף של לקוחותינו באשר לנעשה בבה"ד בתחומים השונים.

הקמת "מרכז שירות ללקוח" המשמש כמענה ישיר לכל לקוח -  המשל"ט (מרכז שירות ללוחם הטכנולוגי) נחנך בטקס חגיגי בהשתתפות קחש"ר (נובמבר 2003). ייעודו – לספק מידע הדרכתי לבוגרי הבה"ד על מנת לחזק את הקשר בינם לבין בסיס ההדרכה. המשל"ט פועל מזה קרוב לשנתיים ומהווה את החוליה המרכזית המקשרת בין הבה"ד לגורמי החוץ.

ו. שמירת כשירות ושיפור מיומנויות מערך המילואים.                                    

< >חרף המחסור הקשה בימי המילואים בוצעו ע"י הבה"ד פעילויות מגוונות לשימור כשירות שדירת המילואים. הדבר בא לידי ביטוי בשדרוג סביבת המתאמנים, ותכני הדרכה המועברת לאנשי המילואים, תוך ביצוע הדרכות קצרות וממוקדות בשטח בהתאם לצורכי המסגרות.  

ברצוני לציין כי בעקבות בעיית הימ"מ במהלך תקופת כהונתי, נמנעה ממני כמפקד האפשרות לקדם את האתגר, למרות "תכנית אב" אותה בניתי בתחילת תפקידי.בראיה לעתיד, אני ממליץ למסד מנגנון לשימור כשירות אוכלוסייה חשובה זו, תוך קיצור תקופת האימון ומיקודו במקצועות הליבה, ובמקביל – תגבור מדיית האימונים הדיגיטאלית, ובחינת כשירות בעלי המקצוע אחת לתקופת זמן, אחרת אני צופה כי הנושא יהיה בעתיד בעוכרינו.

3. פעילויות עיקריות שבוצעו בתחום:

< >שדרוג מסגרת אימון היחידות – שדרוג מסגרת אימון היחידות, בדגש לטיפוח סביבת המתאמנים, בכדי להביא למיצוי מיטבי של הזמן (הקצר) במהלכו מגויסים אנשי המילואים, וזאת מתוך הבנה כי מערך זה הינו הכוח העיקרי של חי"ח בשע"ח.

שיפור שיטות הדרכה בהכשרה אנשי המילואים  - במהלך התקופה הושם דגש לשיפור שיטות ההדרכה למערך המילואים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים, ומיסוד השימוש בכלי עזר כדוגמת "דפי משוב, "בנק תקלות", וכו'.

 ביצוע הדרכות קצרות וממוקדות בשטח, בזמן ובהתאם לצרכי המסגרות, כל זאת לצד מיסוד תהליכי הפקת לקחים והטמעתם כחלק משגרת האימונים השוטפת בבה"ד. 

ז. היערכות לאחזקת אמל”ח חדש בצה”ל ומוכנות הדרכתית באיכות ובזמן.


< >פעילויות מרכזיות שקודמו בתחום: החל מהקמת מנהלת מרכבה סימן 4 אשר שימשה כפלטפורמה מובילה לקליטה נכונה של אמל"ח חדש בצה"ל, דרך אפיון שיטות ופיתוח מארזי הכשרה מתקדמים לצל"ם חדש המותאמים לצרכי בעל המקצוע, ועד למיסוד מגמת פיתוח הדרכה (מפ"ה) בראשות רס"ן, כגוף מטה מוביל בכל הקשור לפיתוח והטמעת ההדרכה בחיל החימוש.   

< >פעילויות עיקריות שבוצעו בתחום: קליטת אמל"ח חדש כתהליך ליבה בבה"ד  - עיצוב וגיבוש נושא קליטת אמל"ח חדש כתהליך ליבה מרכזי בבה"ד, תוך עיצוב תהליך הממפה את כלל הצרכים הנדרשים למיקסום ההכשרה. התהליך כולל התוויה ופיתוח אמה"ד, קליטה נכונה של צל"מ, וכן הכשרת סגל מתאימה, כל זאת לשם "יצירת" מארז הדרכה מיטבי העונה לדרישות השטח.

תכנון משאבים ייעודיים לפיתוח מארזי הדרכה ולאמל"ח הנקלט בהיקפים גדולים – השמת דגש על הכשרות מערכי הגרעין לאמל"ח חדש, תוך פיתוח מהיר של ההכשרות הבסיסיות הנדרשות, כל זאת תוך שיתוף מלא של הבה"ד בהתוויית בעלי המקצוע ואפיון האיכויות הנדרשות מהם.
 

ח. סיכום והמלצות  

במרבית הנושאים הבעתי את דעתי בגוף הדו"ח, בדגש לרציונאל אשר הוביל את העשייה והכיוונים בהם להערכתי יש לנקוט בעתיד.

יחד עם זאת, ועל רקע סיכום התקופה וראיית הנצפה לנו בעתיד, אני מוצא צורך להדגיש מספר נושאים מרכזיים, ולהביע את המלצותי בכל הקשור לקידומם:

< >רה-ארגון בה"ד 20.מודל התומכ"ל.הכשרות רב-זרועיות.טיפוח המפ"ה.איכות – המשך התנופה.תרבות הפקת הלקחים.הכשרת אנשי מילואים.המכללה הטכנולוגית – המשך התנופה.פיתוח אוכלוסיית הקבע. הכפפת החילות והבה"דים למז"י.המשך המלחמה בנשר.רצף בהכשרה – מחזון למציאות.המשך תנופת התשתיות."שאיבה רב זרועית" – המשך התהליך.עיר הבה"דים. 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים