[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 1998 החלפת מפקדים בבה''ד 20 יהודה שלמון מחליף את זכריה חי

@alt@

פעילויות בה''ד 20 – השמיים אינם כבר הגבול. בשנת 1998 החליף אל''ם יהודה שלמון את אל''ם זכריה חי שמונה לרמ''ח אחזקה כמפקד בה''ד 20. עם כניסתו לתפקיד ולאחר שצבר שנות ניסיון רבות ומשמעותיות בחיל החימוש הן כמחש''פ דרום והן כקצין חימוש אוגדתי התמקד יהודה כמפקד הבה''ד בשלושה ערוצי עשייה מרכזיים:

א. העלאת אחוזי איוש כ''א ביחידות ושאיפה לצמצם את הנשר.

ב. איכות מקסימאלית בהכשרה.

ג. הכשרת כוח אדם להדרכה לאחר קבלת ניסיון בשטח.

בשיחת הפתיחה של יהודה לכלל סגל המפקדים בבה"ד הדגיש את שיתוף הפעולה הנדרש עם כלל אנשי הסגל "עם שחקני נשמה כמו שפגשתי אני מאמין שאצליח לעמוד במשימה שקבעתי לעצמי, אשר משתמעת מהחזון אותו רקמתי כמפקד הבה"ד". ואכן כבר בתחילת תפקידו הוכנסו נושאים חדשים שנולדו מתוך הצורך לקדם את הבה"ד בתחומים שונים כמוטיבציה, איכות, מקצועיות ומצוינות, בהכשרה ובהדרכה, כמו כן נמשכה המגמה של ירידת הנפקדים והעריקים, הקטנת הנשר בהכשרה והטמעת מסלולי ההכשרה בתחום הפיקוד וההדרכה.
יהודה פעל להקמתו של גוף פיתוח הדרכה )גפ"ה( וזאת על מנת לקדם את ההדרכה בענפים, הוא הקים את חדר "שולחן עגול" ו"חדר 19" שמטרתו התאמת הכשרת הבה"ד למצב האמת בשטח. חדר זה שהיה פרי מוחו הקודח של יהודה, לא היה אלא "מחסן" נטוש בענף אימון מפקדים ויהודה בעזרת נחישותו הבלתי מתפשרת ובסיוע מרכז בינוי הפך את החדר לאחד ממרכזי התחקירים המפוארים בצה"ל ובוצעו בו פעילויות רבות באגף הלוגיסטיקה וכלל צה"ל בנושא תחקירים וניתוחי אירוע שונים.
יהודה שלמון:
"מדריכי הבה"ד הם שחקני נשמה"

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור (יתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online