[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סמל כהן אוריאל - עיטור המופת

@alt@

תאור המעשה

ביום ה- 21 במרס 1968, בהיותו בצוות טנק חילוץ, בעת פשיטת צה"ל בכרמה, דאג סמל אוריאל כהן לחילוץ טנקים שנפגעו. למרות אש האויב המדוייקת שהונחתה ונתוק כבל הגרירה, יצא עם חברו מטנק החילוץ, דאג לקשור את הכבל ולהמשיך בגרירת הטנק.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת, לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל 1970

ניסן תשל"ג, אפריל 1973.

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online