[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

רב"ט שלמה אבוטבול - עיטור העוז

@alt@

תאור המעשה

רב"ט שלמה אבי -טל נמנה עם הכוח שנלחם בתל-סאקי שברמת-הגולן כוחות האויב היו עדיפים במספרם, ורב"ט שלמה נלכד פצוע בתוך הבונקר על התל,עם זאת, משראה שיש פצועים רבים, נטל את הפיקוד לידיו, ארגן את הפצועים יפל והגן עליהם. הוא דאג ליצור קשר עם מפקדת הגדוד,והם חולצו לאחר יומיים. במעשה זה גילה אומץ לב רב, קור רוח, תושייה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970

אייר תשל"ה, מאי 1975

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online