[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 1954 - תקופת הסער והבניין - מתוך הספר מסע מורשת בציר הזמן מאת רס"ן קורנז רפאל

@alt@

תקופת הסער והבניין הוא כינוי לתקופה שבה פיקד עמוס חורב על חיל החימוש. תקופה זו החלה בשנת 1954 והסתיימה למעשה עם התפטרותו של עמוס חורב מתפקידו כקצין חימוש ראשי עקב הרפורמה של אוגוסט 1966. 

תקופה זאת התאפיינה בצמיחה מרשימה ביותר של החיל הודות לארבעה גורמים עיקריים:
•צרכי ההתעצמות של צה"ל יחד עם הגדרת היקף האמצעים שממשלת ישראל ומערכת הביטחון הקצו לחיל
•הטמעה של עקרונות הארגון שהוכנסו לתודעת מפקדי וחיילי החיל בתקופתו של אל"מ פרת
•רוחב הסמכויות שניתנו לקצין החימוש הראשי והשימוש המושכל שנעשה בהן
•מנהיגותו של חורב ויכולתו לנווט אנשים לפעולה, תוך שהוא מקשיב ומכוון אותם בהתאם לצרכי החיל כדי שיפיקו את מרב יכולתם האישית ובכך יתרמו את המיטב לחיל ולצה"ל.
במהלך תקופת הסער והבניין השתכללה פעולת החיל בשלוש רמות הפעילות שלו:
•ברמת המטכ"ל, הורחבו המפקדות והבסיסים תוך שמירה על מגמת הריכוז הבסיסית. מערכת החימוש קלטה אלפי אנשים, מאות מבנים ואלפי פריטי ציוד.
•במערך השדה, כלומר הפיקודיים המרחביים, נוספו סדנאות מרחביות וכושר הביצוע שלהן הורחב. מפקדות החימוש הפיקודיות הוקמו וזכו לסמכויות מורחבות ותגבור לסגל, כמו גם יחידות החימוש המרחביות.
•ברמת העוצבות/יחידות שולש מספר הקצינים והחיילים שהוגדרו חילי חי"ח, ורובן המוחלט היו חניכי בה"ד 20 כאשר עשרות מהם כבר נשאו תעודת מהנדס עוד לפני לימודיהם בבה"ד. יחידות החימוש בעוצבות גדלו ובחטיבות השריון וגדודי החת"מ הוקמו סדח"טים, כתק"לים ומחלקות וכיתות חימוש בגדודים, מה שגרם לשיפור עצום ביחידות.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online