[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

ינואר 2005 - תוכנית קלע - קיצוצי כוח אדם משמעותיים בחיל החימוש

@alt@

תכנית ''קלע''

על אף משבר המשאבים שהונהג במסגרת תכנית ''קלע'' בוצעו בתקופה זו על ידי החיל בהובלת ראש מחלקת אירגון ומשאבי אנוש אל''מ ניסים אסייג פעילויות רבות לשיפור המוכנות למלחמה ובהן:

רה ארגון מערך האחזקה – עסקה בהתאמת החיל לאילוצי התקציב והמשאבים תוך הרחבת אחריות היחש''מים למתן מענה בדרג א', לאיחוד מתקני אחזקה ולהיערכות לסגירת מחנה עימנואל. הקמת היח''קים – במסגרת הלוגיסטיקה המרחבית, שתכליתה לקיים את יכולת הלחימה של המערך המתמרן ומערך הסיוע הקרבי ולשמר את רציפות פעילותם, גובשה תפיסת האחזקה המתמקדת בין כלל המערכים.

הוקמו היח''קים (יחידות חימוש קדמיות) ובוצעה פעילות רחבה למבצוען.

תורת האחזקה – תורת חיל החימוש רועננה, והחל תהליך העברתה מפרקי תו''ל לאוגדנים שתכליתם ריכוז הידע על פי משתתפים, כמו כן נכתבו פרקי אחזקה לאמל''ח חדש שנקלט במערך בהיקפים גדולים.

מערכות מידע וניהול – הורחב השימוש במערכות המידע, ונבנו כלים סימולטיביים שונים, למערכות מחשב''ה מיחשוב דרג השדה( ומדרג''ה )מערכת מידע למיכון דרג השדה.  ופותחו מודלים אחזקתיים נוספים בשילוב דרגי אחזקה. החיל שולב באופן מלא בפרוייקט שוב''ל.

 

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור (יתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online