דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפורם של משרתי יחש"מ 653 בשנים 2010 - 2013

מאת:

תאריך עלייה לאתר: 19/08/2020

תאריך האירוע: 2013-01-01

מספר צפיות: 1482


סיפורה של קהילה

ב 12 לנובמבר 2010 קיבל אל"ם חיים אזולאי את הפיקוד על יחש"ם דרום לאחר שביצע שורה של תפקידי ליבה במערך השטח ובניהם ק. חימוש חטיבת שריון (עוצבת "ברק"), ק. חימוש אוג' מיל' (עוצבת "עמוד האש"), ק. חימוש אוג' סדירה (עוצבת "געש") וראש ענף שדו"ת במפקדת חיל החימוש.

טרם כניסתו לתפקיד ביצע מערכת ההכנות מקיפה שכללה ביצוע אבחון יחידה מקיף, פגישות עם מפקדי יחש"מים בעבר, רמ"חים וקחש"ר. ושם דגש על פגישות תאום ציפיות עם מפקדי חטיבות. מתוך כך הגדיר 5 עקרונות לתחומי העשייה :

 1. מוכנות לחירום.
 2. טיפול בפרט.
 3. שיפור, שינוי וייעול תהליכי עבודה במפקדת היחש"ם ובפלוגות.
 4. שיפור סביבת העבודה.
 5. פשטות תהליכים.

לטענת מפקד היחש"ם: "אבחון היחידה עזר לי להגדיר את חמשת הקווים המנחים שילוו את עבודת היחש"ם בכלל התחומים תוך יצירת שפה אחידה והגדרת אחריות בין מטה היחש"ם והפלוגות". את תקופת כהונתו ופועלו של אל"ם חיים אזולאי הגדירו ותיקי היחש"ם "מחזון למציאות" או כפי שציין זאת ע. לתפעול רס"ן נתי שמואל: "ברור לנו שהכול ניתן לביצוע, חולמים בלילה ומבצעים בבוקר".

העיסוק בפרטים בכלל תחומי העשייה ביחש"ם, תוך הקפדה על תכנון נכון ומדויק, קבלת אישורים, איכות הביצוע ובדגש על סגירת תהליכים, זה המאפיין העיקרי והמצפן בפועלו של אל"ם חיים אזולאי.

 1. מוכנות לחירום

תחום זה הוגדר על ידי מפקד היחש"ם כראשון במעלה. העלאת מוכנות וכשירות היחש"ם והעיסוק בתחום זה בשגרה יכין את היחידה לשעת פקודה שכללה ביצוע תרגיל "חיים חדשים", רענון כלל הפקודות האופרטיביות, נבנו חמ"לים למשקים המטכ"ליים ותאי שליטה לפלוגות, עודכנו שבצ"קים למסגרות, בוצעו אימונים מקצועיים לאנשי המילואים ביחש"ם, הוקמו מחסני חירום לטובת הצטיידות אישית של אנשי המילואים והכיתות לשע"ח. 

חמ"לים

במעבר משגרה לחירום נדרשים מפקדי המסגרות לעבוד על פי משמרות ובתפוקות גדולות יותר, לאור זאת נבנו חמ"לים חדישים המאפשרים עבודה תקינה בזמן מלחמה. עבודת שיפוץ החמ"לים בוצעה ע"י מחלקת הייצור, עפ"י אפיון של מפקדי המסגרות ובהתאם לתורה החילית.

"משימת בניית החמ"לים תועדפה ביחש"ם בסדר עדיפות עליון. חמ"ל המותאם למפקד היחידה ועל פי התורה החילית ייתן בשעת חירות תפוקות ותוצרים טובים בהרבה" מתוך דבריו של ע. לתפעול רס"ן נתי שמואל. 

"עם תחילת תפקידי הוזמנתי לטקס חניכת חמ"ל יחידת האופטרוניקה, אני יחסית מכיר מצוין את מערכי צה"ל וראיתי חמ"ל אחד או שניים במהלך שירותי הצבאי, אך פשוט הייתה התרגשות באוויר לראות את התוצרים" מתוך דבריו של מפקד יחידת האופטרוניקה, סא"ל (במיל') יצחק שטיינברג.

תאי שליטה

כמו החמ"לים של היחידות המטכ"ליות גם בפלוגות החוץ שופצו והותאמו תאי השליטה עפ"י איפיון שבוצע ע"י כל מ"פ המותאם ביותר למסגרתו בהתאם למשימותיו ולתורה החילית.

כחלק מיישום לקחי מבצע "עופרת יצוקה" הוסב מחסן נטוש בפלוגת צאלים לתא שליטה ובנוסף הוסב מחסן נוסף לטובת נציגי צח"מים המגיעים להזמנת חלפים, אשר יצר מרכז הזמנות אחוד לכלל הכוחות.

מבצוע התאים התקיים לאחר ביצוע אימון, תרגול ועבודה משולבת עם אנשי המילואים במתכונת של 24 שעות עבודה רציפה.

השתלמות חילית - "היחש"ם בחירום"

בתאריך 5 לספטמבר 2011 התקיימה ביחש"ם דרום השתלמות חילית בנושא "הפעלת היחש"ם בחירום" בשיתוף ענף שדו"ת ממפקדת חיל החימוש. להשתלמות זו הגיעו כלל קציני החימוש במערך, בשירות סדיר ומילואים ומטרתה הייתה הצגת עבודת היחש"ם בחירום. ההשתלמות כללה מערכת הכנות ארוכה וקפדנית  וחשפה את יכולות היחש"ם כפי שאושר ע"י קחש"ר.

שלושת היחידות המטכ"ליות (אופטרוניקה, מנועייה ומוסכים משולבים) הציגו את ייעודן, תפקידן ושיטת הפעלתן בחירום. מפקד פלוגת צאלים הציג סימולציית מעבר משגרה לחירום ומפקדת היחש"ם הציגה את החמ"ל המרכזי ושיטת הפעלתו. הוכן אולם הרצאות להעברת תכנים עיוניים ואף הוגשה ארוחת בוקר וצהריים לכלל משתתפי הכנס. ההכנות להשתלמות תרמו רבות להעלאת כשירות היחש"ם לשעת חירום, כלל מפקדי הפלוגות נרתמו לביצוע המשימה תוך ירידה לפרטים לשם הצלחתה, כלל התכנים והמדריכים אושרו בקפידה ע"י מפקד היחש"ם, והמשובים העידו על השתלמות מקצועית, איכותית ומעשית שהעבירה את המסרים באופן ברור.

אימון יחש"ם 2011

בסוף שנת 2011 בוצע אימון יחש"ם מלא אשר קדם לו שבוע הגברת מוכנות היחש"ם למלחמה. במהלך שבוע זה אומנו כלל כיתות היחש"ם, בוצע תרגול נוהל גיוס חירום, מסדרי מוכנות וכו'.

אחד מיעדי התרגיל כפי שהוגדרו ע"י מפקד היחש"ם היה : מבצוע מערכי החירום ביחש"ם. "אימון בסדר גודל כזה מאפשר לי לבחון ולבדוק את מערכי החירום ביחש"ם בהתאם לשינויים שביצענו בתקופה שקדמה לתרגיל כרלוונטיים ומותאמים למלחמה" מתוך דבריו של אל"ם חיים אזולאי. הוסיף מ"פ  רס"ן ממן מאיר ואמר:

"מסכת ההכנות לתרגיל הייתה עצומה. לא היה פרט שלא חשבנו עליו, בכל תחום נדרשנו לאישורי תוכניות והדאגה העיקרית הייתה לאיש המילואים מרגע גיוסו ועד לרגע שחרורו."

המשקים המט"ליים תורגלו עפ"י שתי משמרות ובתפוקות מקסימאליות, מפקדת היחש"ם הפעילה את החמ"ל המרכזי וכלל הנתונים וההנחיות הועברו ליחידות ב"נוהל חמ"לים".

"במסגרת סיכומי התרגיל שביצעתי עם מפקדים ואנשי המילואים נוכחתי לדעת  כי העבודה שנעשתה בתחום החירום ובהכנות לתרגיל הוכיחו את עצמן. הופקו לקחים ונכתבה תוכנית עבודה ליישומם" מתוך דבריו של אל"ם חיים אזולאי.

מחסני חירום והכיתות

מחסני החירום של מפקדת היחש"ם ופלוגות הפנים היו מרוכזים במחסן אחד גדול שהיה צריך לתת מענה לכלל אנשי המילואים באותה עת ובאותו מקום. "היה לי חשוב לתת עצמאות לכל מסגרת. הן בשלב גיוס הכוח וכמובן שבשלב הפעלת הכוח" מתוך דבריו של אל"ם חיים אזולאי. מתוך ראיה ומדיניות זו הוקם מחסן חירום לכל מסגרת הכולל ציוד הצטיידות אישי וכ"ע. בנוסף הוקמו מחסנים על פי כמות הכיתות אותם מחויב היחש"ם להפעיל בשעת חירום. "בשלב ראשוני היה לי חשוב שלכול מסגרת תהיה את העצמאות שלה. מגייסת לבד, מנפקת ציוד לבד, מכינה חוליות לבד וללא תלות באף גורם. דאגנו שהכול יהיה תחת תקינה צבאית מסודרת ומאושרת." מתוך דבריו של אל"ם חיים אזולאי.

הכיתות הוקמו במחסנים ייעודיים בפלוגות על פי שבצ"ק תחת ארגון ותקינה במערכות הממוכנות ואושרו ע"י החיל. כמו כן אורגנו, ניבנו ותוקננו ארגזי כלים לבעלי המקצוע השונים . וכפי שהצהיר מפקד היחש"ם: "אני מאמין כי כל עבודה מתחילה ונגמרת בארגון תקינה המגדירה את הצורך ומאושרת ע"י גורמי התוא"ר. עבודה מסוג זה מלמדת על סגירת תהליכים שתאפשר שמירה על הציוד והמחסנים לאורך זמן"

מבצע "עמוד ענן"

בתאריך 14 לנובמבר 2012 חוסל מפקד הזרוע הצבאית של החמאס ברצועת עזה מוחמד ג'עברי. עם חיסולו ניתן האות לפתיחת מבצע "עמוד ענן".

עם תחילת המבצע החל יחש"ם דרום בהכנות להגברת מוכנות לקראת קליטת הכוחות. פלוגות היחש"ם הכינו כיתות בכוננות, הוגברה העבודה בסככות העבודה להוצאת כלים.

המבצע החל מספר שעות לאחר סיום הביקורת המטכ"לית שהביאה לידי ביטוי את מוכנות וכשירות היחש"ם.

היחש"ם החל לעבוד במתכונת חירום תוך מתן תמיכה מלאה בכוחות האחזקה ובכוחות הלוחמים בשטחי ההתארגנות.

תחילה הוגדרו ע"י מפקד היחש"ם מ"פים משימתיים לכל אוגדה מתוך ראייה ורצון לייצר כתובת אחזקה בכירה אחת שתרכז את המענה הנדרש מהיחש"ם לכוחות הלוחמים.

כמו כן הוגדרו אחראי צח"מים במתחם צאלים שריכזו את כלל הצרכים עבור הכוחות הלוחמים ושהיו חשופים לירי טילים מתמשך.

"כאן ראיתי את עוצמת היחידה הלכה למעשה. ניתן מענה מופתי לכלל דרישות היחידות הלוחמות. הוצאו כיתות תיקון למרחבי ההתארגנות והלחימה. חוסן היחידה בא לידי ביטוי בצורה מושלמת". מתוך דבריו של מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי

 

 1. טיפול וטיפוח אנשי היחש"ם

ליבת העיסוק ביחש"ם היא כוח אדם.

הטיפול באוכלוסיית הקבע והחובה כללה ארגון מחדש של הצרכים בכ"א על פי מקצועיות, מסגרות והתאמת השיבוץ לתקינה ולבסוף אישור תוכנית פיתוח אישי לכל נגד ביחידה ע"י מפקד היחש"ם. 

תוכנית הפיתוח האישי התמקדה בציר האישי ובציר המקצועי ע"י בניית תוכנית קורסים והכשרת.

"העיסוק בשיבוץ האנשים ביחש"ם ופיתוחם הוא עיסוק יומי המחייב את כלל המפקדים ביחש"ם אך שם את העיסוק בכ"א והדאגה לפרט בראש סדר העדיפויות" מתוך דבריה של רס"ב לימור שלגי רמ"ד משא"ן.

מפקד היחש"ם הגדיר למפקדים את הציפיות מהם בכל הקשור לתחום כ"א בדגש על שפה מקצועית תוך בחינת הצרכים וניהול מתמיד של תחום זה.

לדברי מפקד היחש"ם: "זו הדרך בה נוצר טיפול ראוי בכ"א ונוודא כי חלוקת הקורסים שוויונית ונכונה להתפתחות המקצועית והאישית של הנגדים ומותאמת לצורכי הארגון".

 1. שיפור, שינוי וייעול תהליכי עבודה

"חלק ממחויבותי להובלת היחש"ם למצוינות חרטתי על דגלי את נושא שיפור תהליכי האחזקה אשר ישפיעו על איכות העבודה והשירות הניתן ליחידות. פתיחת תהליכים לדיון יצרה דו שיח מקצועי ביחש"ם שהביא לשיפור והתייעלות בכלל הפעילות ביחש"ם בשגרה ובחירום". מתוך דבריו של מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי.

פרויקט אחל"ה

פרויקט אחל"ה (אספקת חלפים לבעל המקצוע) נולד מתוך החשיבה של קיצור משכי זמן לאחזקה, דהיינו במקום שבעל המקצוע יעזוב את עמדת העבודה, ילך למחסן החלפים, ימשוך חלפים ולאחר מכן ימשיך בעבודתו, עפ"י שיטת אחל"ה יזמין בעל המקצוע את החלפים הדרושים לו דרך מחשב באמצעות תוכנת ה- SAP (שריון), אחראי מחסן החלפים יקבל את הזמנת החלפים, יכין את מנת החלפים וינפקה לבעל המקצוע בעמדת עבודתו.

 פרויקט זה שינה דפוסי פעילות שהיו נהוגים ביחש"ם מאז הקמתו ומאפשר לבעל המקצוע לעסוק יותר בפעילות התיקון והאחזקה. בעזרת אחל"ה נחסכו שעות אחזקה רבות אשר הופנו לטובת טיפול בצל"ם.

כלי עבודה

הנשק של אנשי האחזקה הם כלי העבודה.

עמ"ט כלי עבודה נולד מתוך חוסר הידיעה, ארגון ושליטה של האמצעים ביחש"ם וכתוצאה מכך השקעת כסף בפריטים שאינם נחוצים ומצויים בפלוגות. העמ"ט כלל ארגון מחדש, תקינה וספירות תוך ביצוע איזונים רישומים למלאי הנמצא בפלוגות.

מתודולוגיית העבודה כללה :

 1. ביצוע ספירות ברמת הפלוגות על מנת להבין מה קיים ומה חסר.
 2. הגדרה וארגון מחדש של צרכי כלי עבודה ברמת בעלי המקצוע עבור כל פלוגה.
 3. ריכוז הצעות לתקינה וניתוח הדרוש בחלוקה לפלוגות .
 4. אישור העבודה ע"י ענף שדו"ת בחיל.
 5. תקינה – המגדירה את הצורך המאושר.
 6. ביצוע ספירות חוזרות וזיכויים מול התקינה החדשה.
 7. חתימת בעלי המקצוע על כלי העבודה.
 8. הצגת הפערים הנדרשים לרכש עפ"י סדר עדיפות.
 9. ביצוע תחזית לרכש למצל"ח לטובת השלמת הפערים.

העבודה נמשכה למעלה משנה וכללה דיונים עיטים ברשות מפקד היחש"ם ובהובלת מדור ניהול מלאי ומדור לוגיסטיקה.

במקביל בוצעו מספר מופעים של מסדרי מפקד היחש"ם בכלל הפלוגות.

"אין ספק שזוהי עבודה מורכבת הדורשת סנכרון מלא בין כלל הפלוגות ומטה היחש"ם, אבל התוצרים שלה מאפשרים לנו לנהל, לארגן ולשלוט טוב יותר באמצעים שברשותנו ולנהל את הפערים לרכש באופן מושכל יותר תוך הגדרת סדרי עדיפויות" אמר מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי.

שיפור תשתיות

השפעת סביבת העבודה על התפקוד והאיכות הועברה ע"י מפקד היחש"ם במסמך ה"אני מאמין" שלו עם כניסתו לתפקיד.

"הדאגה לפרט עוברת גם דרך סביבת העבודה שלו. אנשי היחש"ם עוסקים לילות כימים בהכשרת צל"ם, רק"ם ורכב ובאיכות גבוהה. ברור לי כי סביבת עבודה ידידותית המאפשרת לבעל המקצוע להעניק אחזקה טובה יותר תוך קיצור זמני הטיפול, ייעול תהליכים והגברת זמינות המוצר ליחידות הקצה. המסר שאיש האחזקה במרכז מעלה את חדוות העשייה, מקצועיות הנגד וטיב המוצר". אמר מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי.

עפ"י מדיניות המפקד לטיפוח סביבת עבודה מטופחת, נקייה וירוקה מנהל כל מ"פ תוכנית פיתוח סביבתית המורכבת מיוזמות פלוגתיות לטובת הכלל.

שיפור תשתיות העבודה חל על כל היחש"ם וכלל:

 1. החלפת כלל עמדות העבודה בפלוגה היעודית בתחום האופטרוניקה עפ"י איפיון שולחנות עבודה לאלקטרונאי וטכנאי אופטי שבוצעו ע"י אנשי המקצוע בפלוגה.
 2. שיפור סביבת העבודה בפלוגות חיון.
 3. מגורי חיילים ומועדונים.
 4. משרדי רמ"דים ומטה היחש"ם.
 5. הקמת גינות ירוקות בכלל פלוגות היחש"ם.
 6. הקמת גן מפקדי היחש"ם ומחש"פים לדורותיהם.

חניכת חדר מורשת יחש"ם הערבה

בשנת 2000 מוזג יחש"ם הערבה יחד עם יחש"ם דרום והשליטה על פלוגות חיון הועברה ליחש"ם.

ביוזמה ובהובלה של רס"ן ממן מאיר שיפצו אנשי הסדנא את חדר ההנצחה והמורשת במחנה חיון.

במהלך חודש אוקטובר 2012 נחנך חדר הנצחה והמורשת בטקס מרגש בראשות מפקד היחש"ם ובהשתתפות מפקדי יחש"ם הערבה לדורותיהם ומשפחות החללים.

בטקס הוצג חדר הנצחת חללי היחש"ם, בוצע סיור למשפחות בסדנאות חיון ואף חולק שי מיום מרגש זה.

חניכת גן מפקדי יחש"ם 653 ומחש"פים לדורותיהם

בתאריך 6 למרץ 2013 התקיים פגש מפקדי יחש"ם ומחש"פים לדורותיהם.

פגש זה כלל סקירה שטח באנדרטת "חץ שחור", סיור בפלוגה היעודית ובפלוגת הרק"ם שבמחנה נתן, ביקור בחדר הנצחה ומורשת של יחש"ם דרום וחניכת הגן המפקדים.

בטקס מרגש, בהשתתפותם של מחש"פים ומפקדי היחש"ם לדורותיהם נחשף גן המפקדים ע"י אל"ם חיים אזולאי. בגן, הוקדש עץ זית לכל מפקד יחש"ם ומחש"פ לתקופתם המשותפת בפיקוד הדרום.

 1. עיקרון הפשטות

אחד העקרונות המובילים במדיניות מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי היא פשטות תהליכים. "עיקרון זה מוביל אותי בכלל התפקידים שביצעתי ובפרט בארגון כמו היחש"ם, אני לא מאמין בתהליכים מורכבים אלא בהבנה ובהעברת מסר מדויק לאנשים בכלל תהליכי העבודה. למדתי וחונכתי שמה שלא פשוט- פשוט לא יהיה וזו התובנה אותה העברתי לפקודי".  מתוך דברי מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי.

ועוד הוסיף "עקרון זה מצוי כחוט השני בכל פעולה המתבצעת ביחש"ם, החל מעבודת המטה דרך פעולות אחזקה ועד המענה הניתן ליחידות הקצה" .

בחודש נובמבר 2011 בוצעה ביקורת כו"כ ומטכ"לית בכלל פלוגות היחש"ם והיחידה הוגדרה בכשירות ובכוננות גבוהה מאוד, ציון הביקורת המשוקלל עמד על 93.25 .

לאחר שנתיים בתפקידו סוכם מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי לתפקיד רמ"ח אחזקה באט"ל.

"היחש"ם מהווה עבורי קפיצת מדרגה אישית ומקצועית המקנה לי את היכולת להתמודד עם כל תפקיד אותו אדרש לבצע.

אני חש גאווה עצומה ומודה על הזכות שנפלה בחלקי להיות חלק ולהוביל את היחש"ם הדרומי בשגרה ובחירום". סיכם מפקד היחש"ם אל"ם חיים אזולאי.

 

מתוך העיתונות

רע"ני הפעלה בתקופת כהונתו של אל"ם חיים אזולאי: סא"ל ירון גלט 2009-2012 , סא"ל עדי לובלסקי 2012

פלוגה ייעודית – מחנה נתן

פלוגת רכב - קציעות

פלוגת רכב – חיון

פלוגת צאלים - רכב ורק"ם

פלוגת רכב – מחנה נתן

פלוגת הרק"ם – מחנה נתן

פלוגת רק"ם – חיון

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
פרץ מאיר ז

כניסת חברים