דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

תקנון אתר עמותת חיל החימוש

מאת: ניסים קלו

תאריך עלייה לאתר: 08/05/2012

תאריך האירוע:

מספר צפיות: 1386


תנאי ותקנון השימוש ב אתר האינטרנט של עמותת חיל החימוש

ברוכים הבאים לאתר עמותת חיל החימוש ( להלן : " העמותה " ו/או " אתר העמותה " ו/או " האתר "  )  .

 האתר הוקם ע"י עמותת חיל החימוש לרווחת יוצאי  החיל ולכל אדם אחר המוצא עניין בחיל החימוש – הכל ללא מטרות רווח ומתוך כוונה לשמר את מסורת ורוח חיל החימוש , לשמר ולטפח שמירת קשר בין יוצאי החיל ,העברת עדכונים שוטפים על התפתחות החיל ליוצאי החיל ,  לטפל בהנצחה , מורשת קרב ומשפחות שכולות .

השימוש באתר העמותה כפוף לתנאים המפורטים להלן.

אנא קרא בקפידה מסמך זה והתנאים שבו , שכן השימוש באתר העמותה מעיד על הסכמתך המלאה  לתנאים אלה ללא סייג . במידה ותבקש להצטרף  כחבר לעמותה עצמה ו/או לגלוש באתר העמותה  או לשירותים אחרים המוצעים באתר זה, תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

חלק מהמידע המתפרסם באתר העמותה לרבות תכנים ומידע מכל סוג אינם מתפרסמים על ידי העמותה או מטעמה,אלא ע"י גולשים צד ג   ועל כן העמותה אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות בגינו . יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, לא ראויים   בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים .

האתר והעמותה סבורים  שעליך  להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר העמותה עצמו .ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

 אין לייחס להמלצות שבאתר העמותה , כל תוקף מחייב.

העמותה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר העמותה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. העמותה רשאית לסלק מאתר העמותה קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר העמותה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר מכל מן וסוג , שיגרם לך ( אם יגרם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף )  כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר העמותה כולל באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר העמותה, אם וככל שמסופקים שרותים כאלה  .

העמותה לא תישא בכל אחריות  גם למידע ותכנים ( כולל תמונות , מידע מכל סוג , הפניות וכיו"ב באופן הרחב ביותר ) שיתפרסמו באתר העמותה ו/או יועלו לאתר העמותה עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע  מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. אין לעמותה כל יכולת לוודא מהימנות של פרסומים ו/או מידע ו/או תמונות המועלים לאתר ע"י צדדים ג וכמו כן אין לעמותה כל יכולת לוודא זכויות יוצרים אם וככל שקיימות ביחס לפרסומים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או כל פרסום המועלה לאתר . מובהר כי לעמותה מלוא שיקול הדעת להסיר מהאתר כל מידע ו/או כל תמונה ו/או כל פרסום שהועלו אם וככל שתתקבל אצל העמותה תלונה של הפרת זכויות יוצרים ואולם העמותה ואתר העמותה פוטרים עצמם מכל אחריות להפרת זכויות יוצרים כאמור .   

 

 העלאת תכני " גולשים " באתר העמותה

בשליחת תכני גולשים לאתר לרבות כתיבת תגובות,ו/או תמונות ו/או כל סוג של מידע כולל מידע אישי על צדדים ג , הנך מצהיר ומתחייב בזאת כלפי העמותה באופן בלתי חוזר כי לא תשלח לאתר תכנים שיכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או כל תכנים ביטחוניים רגישים, תכנים בלתי חוקיים או תכנים המעודדים, תומכים, מסייעים, או מנחים בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ואו עלולים להקים עילה לתביעה אזרחית כלשהי ו/או להפר הוראת דין כלשהי ו/או המפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של כל צד ג . כל גולש או  משתמש באתר מצהיר כי כל תוכן שהוא מעלה לאתר אינו מהווה פגיעה בזכויות יוצרים של צדדים ג .

בעצם כניסתך לאתר ובעצם שימושך  באתר לרבות העלאת תוכן לאתר  הנך מתחייב  כי נוכח האופי הצבאי של האתר לא תעלה בו תוכן ( לרבות מלל ו/או תמונות ו/או מידע מכל סוג ) העלול לפגוע בכל רמה שהיא בביטחון  מדינת ישראל  ,צה"ל , כוחות הביטחון ו/או נושאי תפקידים מטעמם ,ו/או העלול לחשוף במישרין או בעקיפין מידע מסווג  מכל סוג ביחס למדינת ישראל , צה"ל וכוחות הביטחון   לפיכך לפני כל העלאת תוכן לאתר הנך נדרש לוודא כי אין בכך פגיעה בביטחון המדינה כאמור .

למרות שהאתר הינו אתר אזרחי הנך מתחייב להקפיד על ביטחון שדה כהגדרת מונח זה בצה"ל ועל כן אין לפרט כל מידע מסווג , מספרי יחידות , סד"כ ,ציוד לחימה מסווג ,  וכל מידע מסווג אחר .

 

מובן כי כל גולש המצוי בשרות  סדיר , קבע ו/או מילואים חלים עליו כל הוראות ביטחון שדה ויש תמיד להקפיד על קלה כחמורה ובכל מיקרה של ספקות אין להעלות תכנים וניתן להוועץ בהנהלת העמותה .  

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים שיפגעו בשום זכות של צד שלישי כלשהו, תכנים שאינם חוקיים ו/או תכנים שעלולים לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, וכי לא תנהג באופן שעלול לגרום נזק לעמותה ו/או לאתר העמותה .

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים בעל אופי מעליב, טורדני, גס, פוגע, מאיים, גזעני, מסית, בוטה או בעל אופי מיני בוטה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או בצנעת הפרט ו/או תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם, וכי לא תעשה שימוש בשפה גסה ו/או בוטה ו/או שעשויה לפגוע בצד שלישי כלשהו.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים שעלולים להוות פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לפרטיות ו/או המרדה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכות לשם טוב ו/או הפרת זכות אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו ו/או הפרה אחרת של כל דין.הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים המהווים לשון הרע ו/או דיבה על צד שלישי כלשהו, תכנים המסיתים לגזענות ו/או לעבירה על החוק ו/או תכנים שכולם או חלקם אסורים לפרסום לפי הוראות כל דין. הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר כל חומר מסחרי או פרסומי, המיועד לקדם ו/או לפרסם ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או למכור שירותים\ זכויות או טובין הכוללים עידוד להשתתפות בהימורים ו/או בהגרלות האסורים לפי דין בישראל. העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח פיקוח ובקרה אודות תכני הגולשים המוצגים באתר, לרווחת גולשי האתר, כל זאת מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים כלשהם שיועלו ע"י הגולשים באתר.

למרות האמור לעיל, אמצעי הפיקוח שמפעילה העמותה אינם מבטיחים מניעה ו/או אכיפה מוחלטת של תכני גולשים בוטים ו/או פרובוקטיביים ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים כלשהן, והעמותה אינה מתחייבת כי כל התכנים כאמור יחסמו או יוסרו מיידית. העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכני הגולשים המוצגים באתר, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים המוצגים באתר ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר ו/ו בקשר עם צד ג .


פרטיות

העמותה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור ב אתר העמותה - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 

מידע מסחרי ופרסומות

העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר העמותה. פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב אתר העמותה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. העמותה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב אתר העמותה או ירכשו באמצעותן.

 

קנין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב אתר העמותה - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של העמותה /אתר העמותה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של העמותה /אתר העמותה בכתב ומראש. סימני המסחר ב אתר העמותה הינם קניינה של העמותה ואתר העמותה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת העמותה /אתר העמותה בכתב ומראש.

כל מידע המועלה לאתר ע"י הגולשים בו הינו באחריות הגולשים בלבד ואין לעמותה או לאתר העמותה כל יכולת  לוודא קיום זכויות יוצרים צד ג בתוכן מסויים  המועלה לאתר ע"י הגולשים בו . לפיכך העמותה תסיר כל תוכן בגינו  תתקבל אצלה קובלנה ו/או תלונה מצד ג הטוען לזכויות באותו מידע אף ללא כל ברור מול הגורם שהעלה את המידע במקור .

אחריות העמותה /אתר העמותה .


השירותים והמידע ב באתר העמותה ניתנים לשימוש כמות שהם (
AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר העמותה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר העמותה . השימוש בשירותים ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום ב באתר העמותה יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב אתר העמותה זה או פירסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

האתר אינו מתחייב , כי למסרים שתפרסם ב אתר העמותה תהיה היענות. אתר העמותה כולל העמותה אינם יכולים לדעת  אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפירסום. אתר העמותה לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר העמותה הינה באחריותך המלאה בלבד. העמותה ו/או אתר העמותה אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים ב באת העמותה על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: העמותה עצמה ( כולל אתר העמותה ) אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפירסום. העמותה ואתר העמותה לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב אתר העמותה זה על-ידי צדדים שלישיים.

אתר העמותה והעמותה אינם מתחייבים אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אתר העמותה או אצל מי מספקיהם


מחיקת מידע

כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר העמותה נמחקים כעבור זמן. העמותה ואתר העמותה אינם מתחייבים , איפוא, שמידע שמצאת באתר העמותה במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.


השירותים
 באתר
השירותים באתר העמותה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאים העמותה והאתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או אתר העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 


דין ומקום שיפוט

על השימוש ב אתר העמותה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.

אהרון מועלם
יו"ר עמותת חיל החימוש

 

 

 

חיפוש מידע

כניסת חברים