[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

רב"ט קליין אריה - עיטור המופת

@alt@

תאור המעשה

ביום- 9 במרס 1969 , בגזרת תעלת סואץ, שימש רב"ט אריה קליין כנהג מטל"ר. סוללתו הופגזה קשות על ידי האויבה פקודה כשניתנה פקודה לדלג לעמדה אחרת. נהג את ה-מטל"ר שלו, תחת אש נק"ל של האויב. אחת ה-מטל"רים נפגע והחל לבעור. יחד עם טור' שאול קוניוק כיבה רב"ט אריה קליין את השריפה ואחרי כן החל לפעול, ביוזמתו שלו, לחילוץ ה-מטל"ר. הוא קשר כבל גרירה למטל"ר הפגוע וגרר אותו, תחת אש אויב, אל מחוץ לשטח הנתון לאש.


על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970

ניסן תשל"ג, אפריל 1973.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שדה צבי ז שטרנהיים יואב יחזקאל ז

כניסת חברים

חברים online