דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

הכנת חיל החימוש למלחמה

מאת: ירון נחושתן

תאריך עלייה לאתר: 29/05/2011

תאריך האירוע: 2023-06-06

מספר צפיות: 1296


 למלחמת ששת הימים בשנת 1967, בה ניהל צה"ל מתקפות בגזרה המצרית, הסורית והירדנית, קדמה תקופת המתנה ממושכת יחסית שבמהלכה בוצעו הפעילויות העיקריות כלהלן:

 • הופעתה של האוגדה המשימתית אשר קלטה חטיבות (שריון וחי"ר) וכן יחידות אחרות.
 •  שינויים בסד"כ ופריסת יחידות/חטיבות שהוכפפו ת"פ מפקדת האוגדות המשימתיות – במיוחד במרחב פיקוד דרום – בהתאם לצרכים המבצעיים.
 •  גמר תיקון והוצאת הצל"מ אשר נמצא בשלבי תיקון שונים מסדנאות חי"ח השונות.
 • השלמת הצטיידות ברק"מ וציוד חי"ח אחר, ממקורות רכש ויצור מקומי.
 • השלמת ו-ויסותי כח אדם חי"ח.
 • ביצוע הדרכות מקצועיות לכוחות ולגורמי חי"ח בצל"ם חדש/שלל,
 •  כולל השלמת הוראות טכניות מקצועיות.
 •  ביצוע בקורות טכניות וסיוע בהבאתו של הצל"מ שברשות העוצבות הלוחמות למצב הטכני הטוב ביותר.
 •  השלמת התארגנות מערכי החימוש של הפיקודים השונים – כולל פריסת רשתות חילוץ פיקודיות וקיום מערך מוסכי חוץ משולבים.
 •  במהלך שלבי ההערכות והלחימה בוצעו בין השאר גם שינויים באיגודי הכוחות וכפיפות חטיבות  שריון/חי"ר ויחידות אחרות בתוך האוגדות המשימתיות, בתוך הפיקודים ובין הפיקודים בהם
 •  התנהלה הלחימה - כל זאת לאור הצרכים המבצעיים וניהול הקרבות.
 •  שינויי כפיפות בתוך האוגדות היו מלוות בדרך כלל יחד עם דרגי האחזקה  
 •   האורגנים- דרגי א' דרגי ב' בהתאמה (במיוחד כאשר הועברו חטיבות שריון אורגניות).

 

 

 

 

 

 

 

 

            הסד"כ הסופי של אוגדות משימתיות בחתך הפיקודים השונים היה כלהלן:

 

 בפיקוד דרום:

 •  אוגדה 84 – מפקדה סדירה המבוססת על כח אדם של מפג"ש
 •  והשלמות מילואים (מפקדת גי"ש מתפצלת בזמן חרום לפי הפק"ל,
 •  למפקדת אוגדה משימתית ולמפקדת קשנ"ר).
 •  אוגדה 31 - מפקדת  אוגדת מילואים.
 •  אוגדה 38 - מפקדת אוגדת מילואים. 

בפיקוד מרכז - לא הופעלו אוגדות אלא מספר חטיבות ויחידות אחרות.
בפיקוד צפון  -  אוגדה 36 – מפקדת אוגדת מילואים. 

    המערך הנייח של חי"ח היה מבוסס על : 

 • מפקדת קחש"ר ויחידותיה בפריסה ושגרת פעילות שהותאמו לצרכים.
 • מתקני מטכ"ל – משאו"ת ובסיסי החסנה בכפיפות למטכ"ל אג"א-    כולל שלוחות קדמיות של בסיסי ההחסנה.
 • פריסה מרחבית של סדנאות/פלוגות היחשמי"ם מתוגברות בכח אדם  מילואים  ומותאמות למשימות ובכפיפות לפיקוד, כולל פריסת רשתות  חלוץ פיקודיות /מרחביות ומוסכי חוץ משולבים.
 •  ס.ג. 650 (למעט הגש"ח הנייד של אוגדה 84 ) בכפיפות למפקדת קשנ"ר אשר הייתה  גם עתודת המטה הכללי לביצוע משימות אחזקה מיוחדות / נוספות.
 •  אחזקת יחידות חיל האויר וחיל הים התבססו על דוגי האחזקה האורגניים של היחידות בדרג א' ועל האחזקה בדרג ב' באחריות המרחבית של הפיקודים השונים. בהתאם לכפיפות המרחבית.
 •  אחזקת יחידות ההובלה התבססה על מערך הסדנאות האורגני אשר תוגבר בכח אדם חי"ח מילואים של היחידות.
 •  בה"ד 20 אשר נשאר בכפיפות לקחש"ר שימש כמקור לתגבור העוצבות בכח אדם מקצועי – מתוך החניכים וסגל ביה"ס, בנוסף לכך קיים הבסיס הדרכות והשתלמויות  מקצועיות לפי הצורך.
 

המערך הנייד של חי"ח היה מבוסס על:

 אחזקה בדרג א' -   מסגרות אורגניות ביחידות הלוחמות מאוישות ומצויידות - כתות  חימוש פלוגתיות/ חוליות חימוש/ כתק"לים/ מחלקות חימוש גדודיות.

  אחזקה בדרג ב' : 

 • סדחטי"ם אורגניים ברמת חטיבות שריון.
 • פלסד"ים ניידים בפיקודים המרחביים בפריסה על פי התכנון הפיקודי ומותאמים לצרכים.
 • גשח"ים ניידים מותאמים לצרכים במסגרת האוגדות המשימתיות (פרט לפיקוד הצפון בו הופעל הגש"ח לאחזקה המרחבית ת"פ הפיקוד).
 • בכלל הפיקודים סדנאות / פלגות היחשמי"ם בפריסתם הנייחת מתוגברים
 • בכח אדם  מילואים לאחזקה מרחבית, כולל פריסת מוסכים משולבים.
 

מערך חימוש זה לקח חלק וביצע את משימות האחזקה בכל השלבים כדלהלן: 

 • שלב ההערכות,
 • שלב הלחימה
 • שלב ההתארגנות מחדש.
במהלך מלחמה זו – שבה נטלו חלק כ- 20,000 חיילי חי"ח מתוכם כ- 14,000 במערך השדה, הסתכמו האבידות בנפש, של חיילי חי"ח בעוצבות השונות,  ב- 21  חללים וכ- 100 פצועים.
 
כמו כן נמנו חיילי חיל החימוש בין מקבלי הצלש"ים ברמות השונות ,כולל צל"ש רמטכ"ל.
פרוט סקירת פעולות חי"ח במערכה וכן הלקחים החייליים ממלחמה זו ראה בנספח א' לספר זה, המפרטים את עיקרי נושאים אלו, והמבוססים על מסמך לשכת קחש"ר – "לקחי חי"ח במלחמת ששת הימים" - סיכום ולקחים, ס.ב. 5 מ- 11.2.68.

בנוסף למה שפורט לעיל בהמשך לפרק זה יפורטו ביתר הרחבה פעולות מערך החימוש בזמן המלחמה של חטיבות 7, 10, 14 ו- 45.  

חיפוש מידע

כניסת חברים