דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

עבודת מחקר על סיפור הגבורה של האחזקה בחזית הצפון - מאת אל"מ במיל' עופר גולינסקי

מאת: ניסים קלו

תאריך עלייה לאתר: 21/02/2014

תאריך האירוע: 1973-10-08

מספר צפיות: 3175


עבודתו של אל"מ עופר גולינסקי בהיותו חניך בקורס פיקוד ומטה ברק.

ניתוח מערך האחזקה במלחמת יום הכיפור בחזית הצפון.

העבודה נכתבה ביוני 1991.

סיווג העבודה במקור הוא שמור וכיום בלמ"ס.

מבוא לעבודה

בתום מלחמת יום הכיפורים הוגדר חיל החימוש  "כמכפיל כוח", וזכה לשבחים רבים מפי לוחמים ומפקדים בכל הקרבות שהשתתפו במלחמה. בעבודתי אתאר את עבודת גופי האחזקה(חיל החימוש) תוך התייחסות אך ורק למרחב פיקוד הצפון. אתמקד ברמת  הגש״ח, אך אעסוק גם בפעילות האחזקה ברמת העוצבות. אסקור אירועים אג״מיים, אתרכז בהתארגנות הימ״חים בפיקוד צפון ואוגדה 146 (שהגיעה ממרכז הארץ לתיגבור חזית צפון) וכשירות הטכנית כפי שבאה ליד׳ ביטוי בדוחות ביקורת, שבוצעו טרם המלחמה, ועל פ׳ עדויות מפקדים לאחר המלחמה.

אפרק את השלבים השונים במלחמה בחזית הצפון, תוך פירוט יחסי הכוחות  , ויסודות מערך חיל החימוש  ערב מלחמת יום הכיפורים - הצגת כוחות האחזקה ברמות השונות. אתאר בהרחבה את מהלכי פלוגות החימוש של הגש״חים שהשתתפו בחזית הצפון בהתבססות על תחקירים ועדויות מפקדי הגש״חים כפי שנערכו על ידי  צוותי מקחש״ר, ומה״ד היסטוריה, בתום המלחמה.

אנתח את האחזקה בצורות הקרב השונות, כפי שבאה ליד׳ ביטוי בעבודת הגש״חים, וכוחות האחזקה בדרג א, ביחס לעקרונות האחזקה המקובלים בחיל חימוש, המהווים קריטריונים, וכלי בחינה של תיפעול וארגון מערך החימוש.

ארכז בתחקיר  בעיות עיקריות, שעלו בעת ניתוח האחזקה - טרם המלחמה ובמהלכה. אפרט את הבעיה ואציג פתרונות אפשריים. לסיכום אבחן את האחזקה במלחמת יום הכיפורים לאור עקרונות המלחמה של צה״ל. אנסה לבצע השלכה מעבודת החימוש על הכוחות המתמרנים.

 

בברכה

אל"מ (מיל) עופר גולינסיקי

 

פרקי העבודה

מבוא - רקע בטרם המלחמה.

מבצע כחול לבן ותוצאותיו , פרק ב' - התארגנות הימחים לפני המלחמה.

פרק ג - תיאור המלחמה בצפון

פרק ד  - תיאור מערך החימוש בפיקוד צפון טרום המלחמה.

פרק ה - הגשחים במלחמה.    המשך

פרק ו - האחזקה בצורות הקרב השונות 

פרק שביעי - בעיות עיקריות באחזקה (ניתוח ופתרונות)

פרק שמיני - בחינת האחזקה במלחמת יום הכיפורים - לאור עקרונות המלחמה.

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
וייסברון אברהם ז יחזקאל אריה ז

כניסת חברים