[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 2008 - יחידת מרת''ח זוכה בפרס הרמטכ''ל למצוינות

@alt@

מרכז תחמושת (מרת''ח) זכה בפרס הרמטכ''ל למצוינות לשנת העבודה2007.

הפרס הוענק למרכז לאחר שהצליח לשוב במהירות לכוננות ללחימה, על- פי התנאים שנקבעו בהנחיית המטה הכללי בנושא מוכנות צה''ל לקיץ 2007. ''

כחלק מתרבות של מצוינות הקיימת במרת''ח בכלל ובמרחב הצפון בפרט'' הדגיש מפקד מרחב צפון של המרכז, סא''ל אמיר נבסו, ''פעלה היחידה רבות, כגוף אחד, על מנת לעמוד ביעד ובצורה הטובה ביותר.

לאחר מלחמת לבנון השנייה ביצע מרת''ח תחקירים והפקות לקחים ועל בסיסם בנה תוכניות עבודה שהתמקדו בשני מישורים עיקריים. בהיבט הפנימי, בוצעו פעילויות של חזרה לכשירות ולכוננות ברמת המרחב, תוך יישום הלקחים הייעודיים למרחב מהמלחמה. בהיבט המערכתי, בוצע תהליך דומה בשיתוף היחידות הלוחמות בסדיר ובמילואים של צה''ל בגזרת פיקוד הצפון''

 ''כחלק ממרת''ח'', סיפר סא''ל נבסו, ''התמקדה יחידת מרחב צפון במוכנות האופרטיבית, בהשלמת מלאי תחמושת ובאימון כלל אוכלוסיית היחידה, בדגש על אימון אנשי המילואים.

בתוך כך, בוצעה השתלמות לכלל מפקדי הבסיסים באגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים בנושא הפעלת יחידה באירוע רקטת קרקע- קרקע ובאירוע טיל קרקע- קרקע, תוך שימת דגש על שמירת ההמשכיות בתחום הספקת התחמושת.

כמו כן, נערכו סדנאות בנושא פיקוד בחירום לכלל המפקדים בסדיר ובמילואים במרת''ח''. על מנת לאמוד את מוכנות מרחב הצפון, בוצעו כ-30 ביקורות ברמה המטכ''לית בשנה החולפת.

בכולן צוינה היחידה לחיוב, וציונה המשוקלל הגיע ל-95.

כמו כן, זכתה היחידה בפרס בטיחות בדרכים של מפקד זרוע היבשה ובפרס ''יוספטל''   האיזורי לבטיחות בעבודה.

היחידה אף זכתה לתשבוחות בניהול איכותי ותקין בתחום הכלכלי, וסיימה את הביקורת בציון 100. כלל הפעילות להגברת מוכנות המרכז לא נעלם מעיני המפקדים, ועל כך הועלה מרת''ח כמועמד לפרס הרמטכ''ל ליחידות מצטיינות. באפריל השנה, בהיכל צה''ל בפו''ם, קיבל מפקד המרכז, אל''ם אייל טנה, את הפרס הנכסף מידי הרמטכ"ל.

 

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור 
(עולה לאט ויתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אוחנה גבריאל ז

כניסת חברים

חברים online