דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מורשת פלוגת הרק"מ בשנים 2015-2016 מספר מפקד הפלוגה רס"ן טל טביב

מאת: ניסים קלו

תאריך עלייה לאתר: 28/10/2021

תאריך האירוע: 2015-01-01

מספר צפיות: 452


 ראיון ע"ש רס"ן טל טביב

 1. שם הפלוגה,שם מפקד הפלוגה,טלפון :

פלוגה 831 "הפלדה האנושית"

מ"פ – רס"ן טל טביב

טלפון – 0524085212

 1. דרגה בשחרור : רס"ן
 2. דרגה בה שהיית בתפקיד מ"פ: רס"ן.
 3. התקופה בה כיהנת כ-מ"פ הפלוגה: 2015-2016
 4. כמה משרתים היו בפלוגה: 254 – 74 נגדים , 8 אע"צ , 172 חיילים.
 5. עיסוק המרכזי של הפלוגה: מתן מענה אחזקה מרחבית לרק"ם ומערכותיו לצורך שימור ושיפור הכשירות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי בדגש על דרג ב' ותכשיר חט"כים כחלק ממערך האחזקה והסבב המטכלי בשגרה ובחירום.
 6. אילו יחידות נתנה הפלוגה שירות:  

המענה

יחידות

יחסי גומלין

ביצוע טיפולים עמוקים ב' וג'לרק"ם- מרכבה, אכזרית, מנגמ"ש, תומ"ת, פומה ונגמחון

כלל יחידות צה"ל (ימ"חים ויחידות סדירות)

ביצוע כנס לקוח שנתי וחיצוני.

קשר ישיר ורציף בין היחידות למנהלי העבודה וסגל א' פלוגתי

מענה בתקלות מזדמנות בדרג השדה

טנקים-יחידות תע"מ גזרה פד"ם.

תומ"ת-שבטה וגדודים סדירים.

נגמ"ש-תקלות דרג ב'.

פומה/נגמחון- גזרת עזה.

ביצוע כנס ספק לוקח לגדודים שעולים לתע"מ בגזרת עזה ובגזרת חולות.

קח"ש למול מ"פ.

מנ"ע של היחידות למול מנ"ע פלוגתי .

מענה לימ"חים במרחב פד"ם

ימ"ח 252- תקלות דרג ב'.

אלמ"ר 5005- תקלות דרג ב'.

אגד 454-תקלות דרג ב'.

ימ"ח אוג' עזה-תקלות דרג ב'.

ביצוע כנס ספק לקוח שנתי וחיצוני.

קשר ישיר ורציף בין היחידות למ"פ מנ"ע וסגל א'.

מענה בהספקה ותיקון חט"כים לכלל יחידות במרחב פד"ם וחלק מיחידות פקמ"ז

יחידות זרוע היבשה-מל"י, בה"ד 1, שבטה, ביסל"ח ואוג' עזה.

יחידות פד"ם כלל עורפיות

יחידות אשר מבצעות אימונים בצאלים ובבקעה.

מתן סיוע לכלל המנועיות.

הפעלה חלון קדמי בצאלים.

ביצוע ספק לקוח ליחידות הקבועות במרחב פד"ם ולגדודים שעולים לתע"מ בגזרת עזה ובגזרת חולות.

קח"ש למול מ"פ.

מנ"ע של היחידות למול מנ"ע בפלוגה וסגל א'.

מענה בחלפים על בסיס המחסן הפלוגתי

כלל יחידות צה"ל

קשר ישיר בין אנ"מ ביחידות לא. מחסן פלוגתי.

 

 

 1. תיאור כללי של הפלוגה: הפלוגה והיחש"ם עסקו בעיקר במיצוב ומימוש ת"ע ושיפור הכשירות הטכנית של היחידות. מעבר צה"ל דרומה, סגירת בה"ד 20 ומעבר המרט"פ לקריית ההדרכה ת"פ הפלוגה. שינויים ארגונים פנים פלוגתיים במבנה המחלקות ובתפקידם. שינוים ארגונים בתר"ש גדעון בתוך היחש"ם. מימוש לקחי 'צוק איתן' כחלק מת"ע סדורה.
 2. אירועים מיוחדים שהיו בתקופתך:  שינוים ארגוניים פנים פלוגתיים במבנה המחלקות. חינכת בע"ת בכירים חדשים בפלוגה כמו מנ"ע טנקים סמ"פ מנ"ע חסר"צ. אירועי הסלמה נקודתיים שנדרשו בהגברת כוננות. מעבר בה"ד 20 לקריית ההדרכה כחלק מתוכנית צה"ל דרומה וסגירת מרט"פ, אפיון ופתיחה של פלגה ת"פ פלוגה 831 למתן מענה אחזקתי להכשרות של בה"ד 20 ולאימונים של בה"ד 7, ובה"ד 10. המשך מיסוד תהלי עבודה בנגמ"ש ובמח' הטנקים כחלק מלקחי הלין שנערך בפלוגה. ביצוע קורס OJT במקצועות הרק"ם. גיוס שחר אט"ל – גיוס חרידים לתפקידים בפלוגה.
 3. אתגרים שהיו בתקופתך: ירידת כ"א בהתאם לתוכנית תר"ש גדעון. חיבור וגיבוש סגל א ואנשי הקבע. טיפול בכ"א חובה בדגש על חיליים עם בעיות ת"ש ובעיות רפואיות. גיוס חיילים לקבע ראשוני במסגרת פרויקט בדרך לקבע. שימור הקבע הראשוני. ביצוע ימי גיבוש בחינוך,ימי הפגה וימי כיף מחלקתיים. הקפדה על בטיחות שגרה ומשמעת. חיבור השיח הין היחידות ושיפור נורמות ושירות. מימוש ת"ע עם מעכבי עבודה רבים. שמירה על 'טיב המוצר' והישרות ליחידות. שמירה על רלוונטיות הפלוגה למציאות המשתנה בצה"ל. מיסוד תהליכי עבודה במחלקת הטנקים וגיבוש אנשי המחלקה. מיצוב תהליכי עבודה במח' הנגמ"ש התומ"ת לאור החל' מנ"ע. מוכנות לחירום- היערכות הפלוגה ל'אחר מלחמה' בניית הכוח עבור יחידות 7716, תקוף כלל הפקודות והשב"צקים, שימור כ"א מילואים ושיבוץ אנשי מילואים.
 4. הצלחות שהיו בתקופתך: מיתוג הפלוגה כפלוגה מגובשת,רלוונטיות ודומיננטית שמביאה להישגים בכל התחומים מקום ראשון בדוח מצוינות, מועמדות לפרס קחש"ר. עמידה מלאה בת"ע למרות מעכבי עבודה רבים וזאת ע"י מעורבות כלל המפקדים במעכבי העבודה ומתן פתרונות יצירתיים ומהירים. שיפור השירות ליחידות קשר רציף עם יחידות רבות ליצירת אימון הין היחידה לפלוגה, מעורבות היחידה בנעשה הפלוגה. מימוש תהליכי עבודה בנגמ"ש. מתן מענה אחזקתי לבה"ד 20, בה"ד 7 ובה"ד 10. תיקוף שיטת העבודה במתחם המרכבות למול חוסר קריטי בכ"א. הובלה 4 צוותי שיפור. המשך מימוש פרויקט אחל"ה בפלוגה.

מיצוב מיטבי של האנשים בהתאם לירידת הסד"כ לאור תוכנית תר"ש גדעון, מעבר ביקורת אכ"א בציון טוב מאוד. מתן תמריצים לאנשי קבע במסגרת תוכנית אופיר, מענקים, לימודי תוכ"ש רשיונות נהיגה ועוד. מימוש פרויקט כ"א – עיסוקבהקטנת תורנויות, מיקוד ת"ש לחיילים, עידוד יציאה לקק"צ, טיפול בחזות הפלוגה ושיפוץ מגורי חיילים דברים אשר הביאו לשביעות רצון החיילים ואנשי קבע. השתתפות בפרויקט ה'דור הבא'.

טיפוח חזות הפלוגה. קשר מתמיד עם משפחות שכולות במהלך חגי תשרי,חנוכה ופסח. חלוקת שי למשפחות שכולות. פתיחת מועדון ושיפוץ משרדים. הקמת חדר כושר לטובת הפרט.

אופרטיבי- מוכנות הפלוגה לחירום, בניית כוח ליח' 7716, שיפור מקצועיות אנשי המילואים, קיום שגר האופרטיבית באמצעות אימונים, תרגלים ותיקוף שבצ"ק. מימוש לקחי צוק איתן ושינוי שיטת הפעלת צוותי המנועיה. החלפת בע"ת בחמ"ל יחידות המנועיה. מיפוי בעלי מקצוע לא מתאימים לשירות. הובלה וארגון השתלמות 'פלגה רכה' לאנשי מילואים. הובלה והקמה מחנה פתוח.

 

 

 

 

 

 

 1. המחלקות בפלוגה:                   
 2. מחלקת נגמ"ש: אופיר כהן נכנס לתפקיד ב2015

ייעוד המחלקה:מתן מענה אחזקתי לדרג ב' ביצוע טיפולים עמוקים ותיקונים מורכבים לנמג"ש , תומ"ת, אכזרית ופומה לכלל יחידות צה"ל.

מפקדי תתי מחלקות- תומ"ת – אילן מכלוף, שמואל ארוזואן, רפיאל סויסה, אכזרית- יגבני דרביץ' , נגמ"ש- שמעון פדידיה חשמל- איציק כהן.

ספר על המחלקה : ביצוע טיפולים עמוקים- טיפול ב' וג' בנגמ"ש, אכזרית פומה ותומ"ת

לכלל יחידות צה"ל. מענה בתקלות דרג ב' , מענה לימ"חים במרחב פד"ם. העלאת כשירות תומ"ת באגד 454.

 1. מחלקת טנקים:שגיב מגידיש נכנס לתפקיד ב2014

ייעוד המחלקה:מתן מענה אחזקתי לדרג ב' בתחום המרכבה ביצוע טיפולים עמוקים ותיקונים מורכבים לצורך שימור ושיפור הכשירות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי בדגש על דרג ב' וסיוע בדרג א' במצבי השח"מ השונים..

מפקדי תתי מחלקות- צריח- אילן כהן.בק"ש- פאול נחמן. מכונאות- מרקיאל ידרגוב. חשמל- איילין דנקאו.

ספר על המחלקה : ביצוע טיפולים עמוקים- טיפול ב' וג' למרכבות לכלל יחידות צה"ל. מענה בתקלות דרג ב' , מענה לימ"חים, סיוע לכלל יחידות צה"ל בהתאם לדרישות.

 1. מחלקת מנועיה:מישל סבג נכנס לתפקיד ב2013

ייעוד המחלקה:מתן מענה אחזקתי לחט"כים במרחבה הדרומי, לצורך שימור ושיפור הכשירות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי בדגש על דרג ב' במצבי השח"מ שונים.

מפקדי תתי מחלקות- AVDS, MTU – אלכסיי ושלומי חיון. GM אכזרית אילן בוחבוט. GM תומ"ת זינגר. GM נגמ"ש קיציץ אלכס.

ספר על המחלקה: המחלקה נותנת מענה בהספקה ותיקון חט"כים (יזום ושבר) לכלל יחידות המרחב וחלק מיחידות פקמ"ז, חלון קדמי בצאלים.

 1. מחלקת מחסן:סלבה נתנאלוב בתפקיד ב-2008

ייעוד המחלקה:לתת מענה כלל המחלקות בפלוגה בתחום החלפים. המחלקה בנויה מ-3 מחלקות מחסן ראשי מרכבה, מחסן נגמ"כ, מחסן מנועייה. המחלקת נותנת מענה בגל סוגיית רישום החט"כים של המנועייה. המחלקה עסקה ב-50,00 תנועות חלפים בשנה האחרונה.

 1. נפילות בתפקידתך:לא
 2. פיגועים/תאונות בתפקידתך: לא
 3. סיפורי הווי מיוחדים:  לא
 4. נגדים מובילים בתקופה:  סגל א'.
 5. אירועים חברתיים בתקופה: היו מס' אירועי גיבוש סגל א' וכלל הנגדים. טיפול פלוגתי לנגדים. נופש חיילים בכפר הנופש אשקלון.

טיולי דו יומי לצפון לסגל א'. פעילות חינוך פלוגתי, הרמת כוסית בראש השנה ופסח. כנס ת"ע וחלוקת שי לכל חייל. מסיבת פורים וחנוכה ואירוח ילדים עם צרכים מיוחדים. חלוקת מזון לחיילים עם קושי כלכלי. סיוע במחלקות אונקולוגית בבית חולים סורוקה. מצטייני חודש ודרגות.

 1. שמות של נגדים שיצאו (פרשו) בתקופתך : רנ"ג בני שלמייב, רנ"ג יניני יוסף.

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
פרטוש שלמה ז שוורץ אריה ז

כניסת חברים