[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיכום שנת העבודה 1999 של חיל החימוש

@alt@

סרט המפרט את כל ההישגים של חיל החימוש במהלך שנת 1999 פעילויות רבות ורחבות.

סרט שהומר מקלטת.

ההישגים המפורטים בסרט:

 • מיגון טנקי מרכבה שתיים ושלוש לבט"ש.
 • עיקרון המיגון המודלרי. הוספת מיגון לנגמשים רגילים
 • הוקם מטווח לבדיקת יעילות מיגונים לרכב במטווח 24.
 • הסיפור אודות מכ"מ עקיבה חדש שפותח, מכ"מ העוקב אחר מעוף טילים מטווח רחוק.
 • פרוייקט ימ"ח 2000,
 • פיתוח עגורן טעינה עצמית מורכב על ריאו
 • מקלע קרל נגב יעבור תהליך בחינה ושיפורים לאור הליקויים שהתגלו בו
 • פותח מארז עץ לקליטת התחמושת הנפרקת מכלים על מנת למנוע פגיעה בתחמושת.
 • סיפורה של תוכנית יעד ו - 600 תלמידים הלומדים בתוכנית זו.
 • המכללה הטכנולוגית של חיל החימוש - השקעה ניכרת בכיתות חדשניות ומתקדמות.
 • הקמת מתקן ברקת ללמידה וכשירות מקצועית לאנשי המילואים
 • הטמעת תהליך האיכות בחיל החימוש והטמעתו עד למערך השדה הנפרס.
 • תרגיל רב חילי בחטיבה 400 בו חיל החימוש מציג את כל האמצעים הנמצאים בהחזקתו.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שדה צבי ז שטרנהיים יואב יחזקאל ז

כניסת חברים

חברים online