[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מאי 2005- אמל''ח ואמסל''ח

@alt@

בתקופת כהונתו של תת אלוף איל אלוק כקחש''ר, עסק חיל החימוש באופן נמרץ בקליטת אמל''ח חדש וטכנולוגיות מתקדמות כגון: נמר, מרכבה סימן 4, יואב, צי''ד, רוכב שמיים, קטלנית ועוד.

במשך השנים, נוצר מצב בו הפער בין רמת האמל''ח ורמת האמסל''ח הלך וגדל, והקשה על רמת האחזקה בדרג הטקטי, כדוגמת סוגיית החילוץ והגרירה.

הסיבה לכך היתה שכניסת אמל''ח חדש לא לוותה בהקצאת משאבים לאמסל''ח, ונוצר צורך משמעותי להשקיע בסוגיית האמסל''ח שעשוי היה להיות לא רלוונטי בנסיון לצמצם את הפער שנוצר.

הפיתוחים שקודמו מספר פרוייקטים בתחום חשוב זה :

  1.  גרור אחזקה – גרור הכולל אמצעים למתן מענה אחזקתי מורחב וטיפולים שוטפים לרק''ם ולרכב בתנאי שטח שמהווה תחליף לגרור הריתוך והסיכה הישנים.
  2.  איחוד משאיות החלפים בגדודי חת''ם וחי''ר מנוגמש - מעבר למשאית אחת, במקום שתי משאיות הריאו בגדוד, לנשיאת כלל החלפים.
  3.  ניידת חימוש לאחזקה – דיגום על בסיס הרכב הקיים לכיתת תיקונים קלים באמצעים ניידים, המאפשרים להגביר את יכולת התיקונים בשטח.
  4.  נמר חט''פ – דיגום על בסיס נמר לוחם, לצורך ביצוע תיקונים קלים והמשך רצף לחימה לכוח הלוחם וללא התנתקות מהפלוגה.
  5.  גרור חפ''ק – חפ''ק נייד, נגרר ועצמאי המאפשר למ''פ בפלק''ד וביח''ק פיקוד ושליטה על כוחות האחזקה הנמצאים במרחב הלחימה בשעת חירום.

 

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור 
(עולה לאט ויתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שלמה עדנה ז

כניסת חברים

חברים online