מיד עם התייצבות הטנקים של האוגדה בקווי
החזית הוקדש עיקר המאמץ לדחיפת מיכליות
ולתדלוק הכוחות בקווים הקדמיים, לאחר
.מסעם הארוך מהמחסנים בארץ לחזית
, במשך שמונה עשר ימי הלחימה שמר גדוד
האספקה בפיקודו של סא"ל אברהם גרין, על
. הקשר בין דרגי המטכ"ל ודרגי הפיקוד לבין
החטיבות וגדודי הטנקים הגדוד דחף בעיקר
דלק ותחמושת גדוד הרפואה בפיקודו של
סא"ל ד"ר יחזקאל קישון הגיע לחזית האוגדה
לאחר שתוגבר באמצעי פינוי רבי מינוע מהמטכ"ל
ומהפיקוד וכן בחובשים וברופאים מבית הספר
לרפואה. הגדוד פרס את פלוגותיו במרחבים
החטיבתיים . הגדוד טיפל , השהה ופינה עשרות
 
 

נפגעים של הכוחות הסדירים ובהמשך גם של כוחות המילואים שנפגעו בלחימה.העיקרי היה בפעילות במהלך
מבצע הצליחה. כוחותיו פוצלו לפלוגות קדמיות שנעו בעקבות החטיבות הלוחמות ופרסו לאורך צירי
. הלחימה. אחת הפלוגות נעה בעקבות חטיבה 421 שצלחה ראשונה