דיווח תקלות - לחץ להגדלה
השליטה על פעולות האחזקה ביחידות האוגדה הייתה באמצעות
קצין החימוש של האוגדה רב - סרן דן יוסף , כמו -כן תוך מגע
.ישיר עם מפקדי פלוגות החימוש ומפקדי הגש"ח
: הדיווחים על רמת כשירות רכב/רק"מ היו ממספר מקורות
.קציני החימוש של החטיבות
.מפקדי הגש"ח באמצעות מפקדי הפלוגות הקדמיות
.דווח מפקדים
בשלב הבלימה האינפורמציה הייתה בלתי מהימנה וזאת מכיוון
.שקשה היה לקבל דיווח ממפקדי היחידות
המידע המהימן ביותר בנוגע למצב הרכב/רק"מ באוגדה היה דרך
.קציני החימוש של החטיבות והגש"ח
:הדיווחים על נושא האחזקה התבצעו בשתי צורות
.באמצעות נוהל קרב חפוז ברשת הקשר
.פגש אישי בין קצין החימוש של האוגדה לקציני החימוש של החטיבות
.כמו - כן ע"י עדכון שוטף ממפקדי הפלוגות הקדמיות