אל"ם אריק דוידי ואחיו אל"מ דני דוידי שהחליפו פיקדו על החטיבה בשנים האחרונות, כאשר גדודי החטיבה
לקחו חלק באירועי האינתיפדות. מפקדת החטיבה לקחה חלק בתרגילי מפקדות והמשיכה להשתלב בתכנוני
.האוגדה השונים
במהלך השנים החטיבה ביצעה תעסוקות בט"ש על גבול ירדן , אזח"ע ואיו"ש ובשלוש השנים האחרונות ביצעה
החטיבה תעסוקות טנקים בגזרת נחל –עוז שבחטיבה הצפונית בעזה , במסגרת תעסוקות אילו נתקלו יחידות
.החטיבה מספר פעמים ופגעו בחוליות מחבלים