Please download Java(tm).

האגד הארטילרי היה בפועל הגוף הראשון שהוקם
באוגדה בצידה של מפקדת האוגדה מיד לאחר
הקמתה .כבר ב- 1964 נבנה האגד כאגד משימתי
214 שהיה אמור לסייע למפקדת אוגדה 31
וליחידותיה במהלך הלחימה בריכוז ובהפעלת
מאמץ האש המלווה את הכוחות המתמרנים.
האגד לקח חלק במלחמות ישראל (ראה פרק מלחמות ישראל) ובתקופה שבין המלחמות האגד
.לקח חלק בפעולות בט"ש ואימונים
.במהלך השנים 1998– 1999 עברו חלק מארבעת
גדודי התותחים הסבה לדוהר באותה עת קלט האגד
גם את גדוד המפקדים בבית הספר לתותחנות כחלק
מסדר הכוחות שלו. מפקדיו האחרונים של האגד הם
אל"ם יואב הר אבן שהיה המפקד משנת 2000
.
ועד 2002 ומאז אל"ם רוני מרום
.גדודי האגד, מפקדיו ולוחמיו ממשיכים לשרת
.במערכי הארטילריה השונים