[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

גדוד 703 - מחלקת רק"מ טיפולי דרג א עמיעד

@alt@

שם המחלקה: מחלקת רק"ם.

שם מפקד המחלקה: יניב סבירסקי.

מיקום המחלקה: מחנה עמיעד.

תיאור המחלקה: המחלקה בנויה ממפקד מחלקה בדרגת רנ"ג, חוליית בוחנים (בקש', חשמל) ושתי צוותי מכונאות.

היסטוריית המחלקה: המחלקה הוקמה במסגרת הקמת הפלוגה, לא הייתה מחלקה לפני כן. האתגר המרכזי של המחלקה הינו ההכשרות והסמכות של אנשי קבע לאור מגוון הפלטפורמות להם נותנת המחלקה מענה. המחלקה הצליחה לעמוד שמשימותיה ע"י חתירה למגע וסיוע הדדי עם היחידות גם כאשר היו פערים של אמצעים, כ"א והכשרות.

משימות המחלקה: משימות המחלקה בסדיר הן מתן מענה לרק"ם ורכב במרחב הגדוד ובחירום מתן מענה לרק"ם רכב במסגרת פלק"ד עמיעד במחלקה ניידת.

תחומי התמחות המחלקה: המחלקה מתמחה במתן מענה נייד לרקם כבד.

היחידות להן המחלקה נותנת שירות: המחלקה נותנת שירות בפלוגות שלישות של החטיבות הסדירות.

ייחודה של המחלקה: מחלקה זו היא מחלקה ייחודית באגד הארצי, מבצעת טיפול חצי תקופתי לכלל פלטפורמות הרק"ם בצה"ל - מרכבה סימן 4, סימן 3 ותומ"ת.

התפקידים אותם מבצע מפקד המחלקה: מפקד המחלקה אחראי על ניהול שוטף וכ"א, על ביצוע טיפול יזום חצי תקופתי ברק"ם כבד, ביצוע בחינותקבלה וכלים מטיפול יזום וביצוע תקלות מזדמנות.

שמות אנשי הקבע במחלקה:

 

רנ"ג יניב סבירסקי - מפקד המחלקה

רס"ר ארטיום בוגומזוב - בוחן בק"ש ואלקטרוניקה

רס"ם רענן שקד - בוחן צריח

רס"ל רונן גאנם - מפקד צוות טיפולי א'

רס"ם טיגבו אברהם - מפקד צוות טיפולי א'

סמ"ר סער בנבנישתי - מפקד צוות טיפולי א'    

תמונות המחלקה והאנשים בה

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
בלין שרגא צבי ז

כניסת חברים

חברים online