[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

צ'ומק אנדריי

@alt@
קישור לאלבום התמונות האישי

סיפור שירותי

2015 

גיוס לצה”ל וביצוע טירונות רובאית 02 בבה”ד 20 במחנה צריפין ולאחר מכן שיבוץ לחיל החימוש וביצוע קורס חשמל צמ”ה 07 בבה”ד 20 במחנה צריפין ושבועיים התמקצעות שטח.

מאפייני התקופה 

תחילת לימוד עולם הצמ”ה הנרחב, הכרות חשיבות הצמ”ה במערך ההגנתי והמבצעי בצה”ל, היכרות עם המערכת הצבאית בסדר ארגון ומשמעת, בשבועות ההתמקצעות בשטח הציבו אותי בסדנת בית הילל במחלקת צמ”ה אצל רס”ב כצנלסון מרט התאהבתי במקום וביקשתי להשתבץ באותו המקום באת סיום הקורס. 

מפקד הקורס היה רס”ר גור פרוניאן.

2015-2018 

שיבוץ ביחש”מ 651 במטא”ם בית הילל במחלקת צמ”ה. ביצוע שלב 09 ולקראת סיום שירות החובה ביצוע שלב 10 בתחום הצמ”ה, וביצוע קורס מיזוג אוויר לכלי הצמ”ה אשר היה מיועד לאנשי קבע וכניסה לשירות הקבע. 

מאפייני התקופה 

ביצוע תיקונים וטיפולים מעמיקים לכל כלי הצמ”ה אשר הגיעו מכלל יחידות הצפון, התחלתי ללמוד ולהתמקצע לעומק בתחום הצמ”ה הנרחב, בתחילת שירותי הסדיר התחלתי עם אנשי קבע וחיילים ותיקים שהספיקו להעביר מידע רב בתקופה הקצרה לפני שחרורם, שמם היה: סמ”ר ליאור סלמן, סמ”ר אירן אלי וסמ”ר אוראל קורליקר. ובהמשך שירתתי עם חיילי החובה החדשים והישנים ששמם היה: רב”ט אביחי יוסף, סמ”ר עומר שלוש, סמ”ר אילן ספירדנוב, סמ”ר גיא לנדמן, סמ”ר שי שמאי וסמל יורי קרבק. במהלך השירות המשכתי בשלבי התמקצעות בתחום הצמ”ה ומיזוג האוויר, תחום אשר נכנס לארגז הכלים בתחום הצמ”ה.

2018 ואילך 

כניסה לשירות הקבע ושיבוץ בגדוד 703 בפלוגת צנובר 756.

מאפייני התקופה 

בעת סיום שירות החובה החלטתי להמשיך את שירותי בקבע, בתקופה הזו גיליתי את המשמעות וגודל האחריות של אדם בקבע ועל ידי תמיכה של הסובבים את המשמעות של להיות מפקד, בעקבות תכנית ‘אחזקה אחרת’ נסגר יחש”מ 'שמשון’ ונפתחו גדודי אחזקה מרחביים אחד מהם היה גדוד  'גליל גולן' אשר המפקדה הוצבה בפלוגת צנובר 756 אשר בה שובצתי, אומנם בשל אילוצים כלכליים לא היה ניתן לבנות מחלקה חדשה למחלקת צמ”ה לכן המחלקה נשארה בסדנת בית הילל אשר בה אני יושב בפועל.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online