[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 1990- הפעילות הענפה של מחלקת האחזקה לשמירת כשירות צה"ל

@alt@
      


מחלקת האחזקה - סקירה היסטורית

  • מחלקת האחזקה הוקמה בשנת 1990 על מנת לתת מענה לניהול ותיאום כלל המאמץ האחזקתי בצה"ל.
  • המחלקה הוקמה ע"ב ענף אחזקה וטנקים באג"א (אגף האפסנאות), קליטת מדור תכנון אחזקה מענף שדה במקחש"ר ומדור הקשר מענף הספקה באג"א.
  • בשנת 2005 נסגרה מנהלת הקשר ביחט"ל (יחידה טכנולוגית ליבשה) וכלל העיסוק והאחריות הועברו לתחום התקשוב במחלקה כגורם מרכז בצה"ל .
  • בעקבות השינוי הארגוני בצה"ל הוחלט על ביטול חטיבת הלוגיסטיקה ומעבר מחלקת אחזקה (נובמבר 2005) לזרוע היבשה במסגרת החטיבה הטכנולוגית ליבשה (חט"ל) והעברת מדור רכב וליסינג למחלקת לוגיסטיקה באלר"ם (אגף לוגיסטיקה, רפואה ומרכזים).
  • לאור לקחי מלחמת לבנון השנייה הוחלט להקים מחדש את חטיבת הלוגיסטיקה באלר"ם / אט"ל ובתוכה לשלב את מחלקת אחזקה (מאי 2007).
  • במסגרת רה ארגון אגף התקשוב הוחלט על מעבר לוגיסטיקת התקשוב (בדרגים א'/ב') מאט"ל לאחריות אגף התקשוב (יולי 2009) ובמחלקת אחזקה נותרה האחריות על הדרג המטכ"לי (מש"א ומצל"ח).

 

 

 

 

ההיסטוריה של מחלקת האחזקה ומפקדי המחלקה

 

אל"ם דוד יהושע

 

תקופת שירות
שירת במחלקת אחזקה בין השנים 1991 – 1992.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :

 

 - הקמה ומיסוד מחלקת האחזקה (ממטה אג"א וממפקדת קצין חימוש ראשי) בחטיבת התחזוקה באג"א, וזאת במקביל להתנהלות מלחמת המפרץ הראשונה שהתרחשה בינואר 1991.
 - הכפפת הניהול השוטף של אחזקת משק הבק"ש מחטיבת התכנון באג"א למחלקת האחזקה בחטיבת התחזוקה באג"א.
 - העברת האחריות למחלקת האחזקה על ניהול תנועות הרק"ם בצה"ל.
 - ניהול הסבות הרק"ם במסגרת רה ארגון הרק"ם בצה"ל לאחידות הפלטפורמות בחטיבות.

 אל"ם דוד בכר

תקופת שירות
 - שירת במחלקת אחזקה בין השנים 1992 – 1995.
מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - המשך מיסוד ומיצוב מחלקת האחזקה בחטיבת התחזוקה באג"א .
 - תמיכה אחזקתית במסגרת מבצע "דין וחשבון" שהחל באוגוסט 93' במטרה לפגוע ביעדי החיזבאללה על מנת לרסן את פעילותם ולמנוע את הירי לשטח ישראל.
 

 

   תא"ל אלי אהרוני

תקופת שירות
שירת במחלקת אחזקה בין השנים 1995 – 01/1999.
עם סיום תפקידו במח' אחזקה התמנה לראש חט' הלוגיסטיקה באט"ל.
מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - שינוי תפיסת הניהול של תוכנית העבודה ביחש"מים עפ"י מתאר משימות ומשאבים ( בדומה למש"א)  והעברתם למשק סגור.
 - תמיכה אחזקתית למבצע "ענבי זעם" לריסון פעילות החיזבאללה (אפריל 96' ) והתמיכה בלבנון, לרבות מערך האחזקה בצד"ל.
 - העברת משק רכב הנוסעים לאחזקת חוץ במסגרת חוזה אחזקה גלובאלי וביטולם של הבוחנים במוסכי חוץ.
 - תכנון ובניית מרכזי אחזקה אחודים, דרג א' ו-ב', במסגרת "קשת צבעים" א' ו-ב' שכלל את הערכות צה"ל מחוץ לערים,שהוכרזו כאזור A, באיו"ש ובאזח"ע .
 - בניית המענה האחזקתי בחרום בניהול ושליטה מטכ"לית, בדגש על רה – ארגון דרג ג', בתחומי בק"ש, חט"כ ויוקרה .
 - רה-ארגון לקליטה אחזקתית של אמל"ח חדש תוך יצירת מחויבות לרכש חבילה לוגיסטית (ILS) כתנאי מקדים לפני קליטתו במערך.
 - פיתוח ויישום מערך החסנה יבשה בסככות קשיחות במקום כיסוי מותאם כלי. כמו כן, הקמה ומיסוד תחום תשתיות בינוי אחזקתי והח"י במח' אחזקה.
 - העברת האחריות לאחזקת הציוד של חילות הלוגיסטיקה והרפואה ,בדומה לחיל החימוש, והקמת מדור חל"ג וחר"פ.

 

 

  תא"ל זכריה חי

תקופת שירות
 - שירת במחלקת אחזקה בין השנים 1999 – 2000.
 - עם סיום תפקידו במח' אחזקה התמנה לקצין החימוש הראשי.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - הטמעת המשק הסגור ביחש"מים.
 - פינוי צה"ל מלבנון והקמת קו הגבול החדש ומערך אחזקה תומך.
 - רה ארגון באט"ל על מהות החיילות והרכבם.
 - העתקת סדנאת יאו"ר במסגרת רה ארגון מחנה מטכ"ל .
 - צמצום הסדנאות ביחש"מים במסגרת רה ארגון מערך האחזקה.
 - בניית המענה האחזקתי לקליטת טנק המרכבה סימן 4.

 

 

אל"ם יצחק עוזרי

 

 

 

תקופת שירות
שירת במחלקת אחזקה בין השנים 2000 – 2002.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - ארועי "גאות ושפל" במסגרת האינתיפאדה השנייה (אינתיפדת אל אקצא) .
 - מבצע "חומת מגן" וביצוע החזרה לכשירות של האמל"ח שהשתתף בלחימה במסגרת המבצע בפקמ"ז .
 - "קפיצת מדרגה" – תוכנית להעלאת ושיפור כשירות הצל"ם בימ"חים.
 - מיקור חוץ ימ"חים - ריכוז כולל של העמ"ט באט"ל במסגרת תוכנית זרוע היבשה להעברת אחזקת הימ"חים בכלל התחומים ע"י גורם אזרחי.

 

 

 

 

  אל"ם דני ליכטמן

 

 

תקופת שירות
שירת במחלקת אחזקה בין השנים 2002 – 2005.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - המשך ביצוע החזרה לכשירות של האמל"ח שהשתתף בלחימה במסגרת מבצע "חומת מגן" בפקמ"ז .
 - רה ארגון הסד"כ וצמצום היקף הרק"מ בצה"ל .
 - לחימה באיו"ש ובעזה וההערכות למבצע ההינתקות.
 - לוגיסטיקה מרחבית - יישום תפיסת האחזקה המרחבית לכלל מסגרות האחזקה בדרג הפיקוד ובדרג הגדוד .
 - לוגיסטיקה רב זרועית – בחינה כלל צה"לית לאיחוד האחזקה ע"י אט"ל .
 - סגירת סדנת הצמ"ה המטכ"לית ב"אזור" וצימצומה למחלקה ביחש"ם 650.
 - מיסוד אחזקת מרחב התפר המכיל מגוון רחב של אמל"ח, אמצעים ומרכיבי מכשול.

 

 

 

   תא"ל אייל אלוק

 

 

 

תקופת שירות
 - שירת במחלקת אחזקה בין השנים 2005 – 2007.
 - עם סיום תפקידו במח' אחזקה התמנה לקצין החימוש הראשי.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :
 - מבצע ההינתקות מאזח"ע ואיו"ש - מאמץ האחזקה התמקד בבניית מעגלי אחזקה ותפירת חליפה אחזקתית לכלל הכוחות המשתתפים במבצע.
 - "גשמי קיץ" - מבצע הלחימה באזח"ע בעקבות חטיפת החייל גלעד שליט.
 - מלחמת לבנון ה- 2 .
 - "בני קשת"- ארגון פריסת הסד"כ בעוטף אזח"ע, לאור ההערכות מחדש, בוצעו עבודות נרחבות הכוללות שינוי תפיסה ופריסת אמל"ח נרחבת.
 -    שינוי כפיפות ארגוני בצה"ל הכולל בין היתר את ביטול חט' הלוגיסטיקה באט"ל העברת מחלקת האחזקה לזרוע היבשה במסגרת היחט"ל.

 

 

 

אל"ם רוני חממי

תקופת שירות
שירת במחלקת אחזקה בין השנים 2007 – 2010.

מאפיינים בולטים בתקופת שירותו :

 

 

 -  החזרת מחלקת האחזקה מזרוע היבשה/חט"ל לאלר"ם (אט"ל).
 -  הקמה מחודשת של חטיבת הלוגיסטיקה באט"ל כלקח ממלחמת לבנון ה - 2.
 -  יישום לקחי האחזקה ממלחמת לבנון ה - 2.
 -  מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.
 -  החזרה לכשירות של הצל"ם שהשתתף במלחמת לבנון ה- 2 ו"עופרת יצוקה".
 -  הקמת האלו"גים (אגד לוגיסטי) באוגדות.
 -  מיסוד אחזקת משק הליסינג בצה"ל.
 -  קליטת משק השמנים מהלוגיסטיקה לאחריות מערך האחזקה.
 -  בניית המענה האחזקתי לקליטת הנמר בצה"ל.
 -  גיבוש וכתיבת תפיסת ההפעלה של מערך האחזקה בחירום וברגיעה במסגרת תפיסת ההפעלה הלוגיסטית של צה"ל.


 

 


 

 

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online