[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 1991 מלחמת המפרץ הראשונה : מצלח – לא נח

@alt@

עם פרוץ המלחמה הוטל על מצל"ח  לארוז תרופות לחלוקה בציבור במקרה של מלחמה  ביולוגית. בתקופה שלפני פרוץ המלחמה היו רמות המלאי במצל"ח מצומצמות והמלאי עצמו לא תאם בחלקו את הציוד שהיה מצוי בשימוש הצבא, לפיכך, התמקדה פעילות המרכז במאמץ לשכנע את מקבלי החלטות להגדיל את תקציב מצל"ח, על מנת להגיע לרמות המלאי המתאימות לצל"ם המודרני. במסגרת שיפור השירות ליחידות הושם דגש על שיפור זמני  התגובה ליחידות והקמת מחסן מרכזי לקבלת ציוד. בטרם הקמת מחסן הקבלה המרכזי, התבצע תהליך קבלת ציוד במחסנים שונים. משך הטיפול ארך זמן רב, ומשך איתור הפריטים לאחר קבלתם היה מגיע לשבועות ואף לחודשים. כדי לייעל את תהליכי קליטת הציוד פונה מחסן של 4,000 מטר ותהליך הקבלה שונה ושופר לאין שיעור. הקמתו של מחסן קבלה מרכזי יצרה שער כניסה יחיד לכל מכולות הציוד המגיעות מחו"ל עם עשרות אלפי פריטים מדי חודש, כך שכל הציוד שהגיע התנקז לאתר אחד, והמשאיות חדלו להסתובב בין המחסנים השונים.

התהליך איפשר טיפול על- פי סדרי עדיפויות וציוד שנדרש באופן דחוף בשטח אותר וטופל  מיידית. בסיס בית שאן טיפל ברענון חלפים לחירום בערכות גדודיות ובגש"חים. המהלך בוצע תוך שימוש בשיטה המסורתית שהצריכה עבודה לא מבוטלת וחייבה רענון מלא של כל תכולת הציוד.

 

 לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור (יתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
ביטון דניאל ז

כניסת חברים

חברים online