[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

הרציונאל של מוזיאון אנשי החימוש

@alt@

בסד                   

מוזיאון חיל הטכנולוגיה והאחזקה -חיל החימוש    

עמותת החיל  הנצחה ומורשת                    

                                   ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם (ישעיהו נו-ה)

                                                          יחד נבנה את הבית

                                                          

יקירנו

בוגרי חיל החימוש לדורותיו

כיום "חיל הטכנולוגיה והאחזקה"

                      הנדון : הקמת מוזיאון חיל החימוש – חיל הטכנולוגיה והאחזקה

הכוונה

בכוונת עמותת החיל , בשיתוף מפקדת החיל , מפקדת החט"ל , מפקדת מנת"ק  ,מש"א, מצל"ח ומרת"ח להקים מוזיאון חילי שישקף את פעילות אנשי החיל קצינים נגדים ואזרחים עובדי צהל לדורותיהם מקום המדינה עד היום – כמרכז מורשת והנצחה

שמו של החיל בעבר, "חיל הטכנאים" , "חיל החימוש" , וכיום "חיל הטכנולוגיה והאחזקה".

היעוד

מוזיאון זה ישמש ביתם  המורשתי של כלל בוגרי  החיל בכל שנות קיימו  ויכיל בתוכו מורשת אישית של כלל הגמלאים בחייל לצד מורשת קבוצתית כפי שיפורט בהמשך.

יעדי המוזיאון

 • יהווה מרכז לאומי לשימור מורשת החיל,  הנחלתה לאנשי החיל, לבני הנוער, לציבור בישראל ולדורות הבאים של לוחמי וחיילי החיל.
 • ישמש כלי ללימוד, למחקר, לניתוח, לשיווק,  ולסיקור ההיסטוריה של חיל למן היוסדו "כחיל   הטכנאים" בהמשך "חיל החימוש" ועד לשמו הנוכחי "חיל הטכנולוגיה והאחזקה".
 • יביא לידי ביטוי את מורשת פיתוח אמצעי הלחימה ע"י אנשי החיל בשיתוף עם התעשיות הביטחוניות מאז הקמת צה"ל ועד היום.
 • יביא לידי ביטוי את השתתפות של החייל באחזקת אמצעי הלחימה של הצבא בכלל מלחמות ישראל ובאחזקה השוטפת בין המלחמות תוך ציון פריסת הכוחות בהתאם לפיזור הגיאוגרפי ובהתאמה לדרגי האחזקה שהיו.
 • יביא לידי ביטוי את  מערכי ההדרכה של החיל : בה"ד 20,  הפנימיה הצבאית של החיל ,ואת בתי הספר התעשייתיים שהוקמו בתוך בסיסי החיל ומחוצה לו
 • המרכז יביא לידי ביטוי את פעילותם של מרכזי אט"ל המופעלים על ידי קציני וחילי החייל בכל הנוגע להצטיידות אמצעי לחימה ותחמושת, שיקום אמצעי לחימה בזמן רגיעה ובמלחמה ובדגש על מצל"ח 6810 ,משא 7100,משא 7200 ומרת"ח 6400.

             

מהות קול הקורא

עזרו לנו לוודא שלכולכם ללא יוצא מן הכלל יהיה מקום של כבוד במורשת האישית שלו ובמורשת הקבוצתית אליה היה שייך.

 

אהרון מועלם יו"ר העמותה

עוזי שוחט מנהל הפיתוח

ניסים קלו מנהל האתר

כתב וערך :פרחי יוסי מרכז פרויקט ההקמה

 

מהות המרכז

יהווה מרכז לאומי לשימור מורשת החיל,  הנחלתה לאנשי החיל, לבני הנוער, לציבור בישראל ולדורות הבאים של לוחמי וחיילי החיל.ישמש כלי ללימוד, למחקר, לניתוח, לשיווק,  ולסיקור ההיסטוריה של חיל למן היוסדו  "כחיל   הטכנאים" בהמשך "חיל החימוש" ועד לשמו הנוכחי "חיל הטכנולוגיה והאחזקה".

יביא לידי ביטוי את מורשת פיתוח אמצעי הלחימה ע"י אנשי החיל בשיתוף עם התעשיות הביטחוניות מאז הקמת צה"ל ועד היום. יביא לידי ביטוי את השתתפות של החייל באחזקת אמצעי הלחימה של הצבא בכלל מלחמות ישראל ובאחזקה השוטפת בין המלחמות תוך ציון פריסת הכוחות בהתאם לפיזור הגיאוגרפי ובהתאמה לדרגי האחזקה שהיו יביא לידי ביטוי את  מערכי ההדרכה של החיל : בה"ד 20,  הפנימיה הצבאית של החיל, ואת בתי הספר התעשייתיים שהוקמו בתוך בסיסי החיל ומחוצה לו. המרכז יביא לידי ביטוי את פעילותם של מרכזי אט"ל המופעלים על ידי קציני וחילי החייל בכל הנוגע להצטיידות אמצעי לחימה ותחמושת, שיקום אמצעי לחימה בזמן רגיעה ובמלחמה ובדגש על מצל"ח 6810 ,משא 7100,משא 7200 ומרת"ח 6400.

יעדים תפעוליים בציר הזמן

 1. ישמש כמקור וכתשתית מסיעת למחקרים אקדמאיים וכבסיס מידע לארגון לומד.
 2. ירכז את כלל החומרים הקשורים למורשת החיל מימי טרום הקמת המדינה ועד היום
 3. ישמש מרכז לכתיבה הפקה ופרסום של עבודות וספרי מורשת המיצגים את תרומתו של החייל בשרשרת הדורות בהגנה, בפלמ"ח  בצה"ל ובכלל מערכות ישראל.
 4. המרכז יהוה מרכז להפקה והפצה של חומרי מורשת לקציני החייל, ליחידות החייל, למשפחות שכולות ולתלמידי בתי ספר.
 5.  המרכז בשיתוף עם החייל יקים יחידה לתיעוד היסטורי ובכלל זה ביצוע ראיונות, הסרטה הקלטה ותיעוד כבסיס לשימור ההיסטוריה של החיל.
 6. המרכז יפיק עלון תקופתי לעדכונים ומידע הנוגעים למורשת החייל.
 7. המרכז ישתף פעולה עם החיל בהפקת אירועי מורשת חיילים ובכלל זה טקסי זיכרון סיומי קורס מפקדים ועוד.

קהל יעד

 1. תלמידי בתי הספר חטיבת ביניים, תיכון, מכללות ואקדמיה.
 2. קצינים, נגדים, אזרחים עובדי צה"ל וחיילי צה״ל.
 3. אנשי תעשיה מהארץ והעולם.
 4. משפחות וקהל רחב.
 5. אורחי החיל.
 6. תיירים.

 

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online