[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1990 - 1992

@alt@

סיפורה של קהילה

אל"ם פסח מורנו קיבל את הפיקוד על היחש"ם בשנת 1990 ותקופת כהונתו התאפיינה בהמשך האינתיפאדה באיו"ש והיערכות היחש"ם הייתה בהתאם. כן זכורה התקופה בשל מלחמת המפרץ הראשונה בה נדרש היחש"ם לבצע ביתר שאת אחזקה ליחידות אב"ך ולקלוט אמצעי גילוי וזיהוי חדשים למערך.

עם כניסתו של הרמטכ"ל החדש, רא"ל אהוד ברק, החלה תקופת קיצוצים משמעותית בצה"ל שנקראה תכנית "מרקם". הדבר יצר מתחים ואי-ודאות בקרב משרתי הקבע ביחידה ודרש ממפקד היחש"ם לייעל תהליכים ללא פגיעה בתכנית העבודה. בתקופה זו החלו להכניס לצה"ל את תורת T.Q.M (ניהול איכות כוללת) שקדמה לתקני ISO הנהוגים היום. היחש"ם נחשב לפיילוט בפיקוד ובצבא לקליטת התקני איכות. השיטה הפכה כחלק משיטת הניהול והפיקוח וזיכתה את היחש"ם במהלך התקופה שלאחר מכן בפיקודו של אל"ם טומי ליבוביץ בפרס ראש אג"א נושא T.Q.M.

במהלך תקופה זו זכה היחש"ם בפרס "מגשים ישראל יפה" במעמד נשיא המדינה ופרס יחידות מצטיינות במעמד הרמטכ"ל.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
בלין שרגא צבי ז

כניסת חברים

חברים online