[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי יחש"מ 650 בשנים 1983 - 1985

@alt@

סיפורה של קהילה

אל"ם דוד בראון נכנס לתפקיד מפקד היחש"ם בתקופה לא פשוטה אחרי מלחמת שלום הגליל. היחש"ם נדרש לתגבר באופן רציף את כוחות האחזקה בדרום לבנון, דבר שהצריך פעילות הכנה מנטלית לאנשים.

בתקופת פיקודו נכנסו מדדי רמות ואיכות לעבודה ליחש"ם והפלוגות. מפקדי פלוגות נבחנו על סמך נתונים שהיו צריכים להציג, 

זמן טיפול ג', שעות עבודה, נורמות תיקונים וכדומה. היה עליהם לעמוד בפרמטרים שנבנו בשיתוף מקחש"ר.

ניתן דגש על הכשרת כ"א וקידומו בשיתוף בה"ד 20 וביצוע מבחני שלב ביחש"ם כחלק מהגברת המקצועיות.

החזון העיקרי של דוד היה איכות השירות והתייעלות: "זה המסר שרציתי להוריש לבאים אחריי ומתן דגש עיקרי בשירות ללקוח.

תמיד טענתי שיש חוק הגנת הקטן, יחשמ"ים קטנים, כגון לבנון וגב  ההר, צריכים תמיד לקבל את השירות הטוב ביותר מפני שלהם היה יותר קשה במתן שירות ליחידות. בנושא האיכות, הדגש היה לא להגיע למצב שהכלי לא תקין אלא לזהות את הבעיה לפני כן במסגרת טיפול יזום.

באותה תקופה המצב הכללי לא היה לחוץ אולם בסופו של דבר הכול נמדד בכסף ואלו הערכים והחזון שרציתי להוריש לדורות הבאים".

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online