[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 2006 סגירת פלוגה א' ביחש''מ 650

@alt@

בתחילת שנות האלפיים, התפיסה הצה"לית דיברה שמלחמה הבאה תוכרע מן האויר ולא בעזרת תמרון קרקעי כבד כפי שהיה במלחמת יום הכיפורים.

לפי כך צה"ל החל לצמצם משמעותית את סד"כ הטנקים. כפועל יוצא מזה הוחלט בשנת 2006 , על ידי מחלקת האחזקה, לסגור את פלוגה א' .

הפלוגה, שהייתה יחידת דגל של היחש"ם, הוקמה עוד בראשית שנות החמישים במסגרת סדנא גיסית 650. ההחלטה הייתה כואבת לאנשי הסדנא ומפקדת היחש"ם כאחד.

גם בתקופת הדממת היחידה, הסדנא הובילה בכל דו"חות המדדים של היחש"ם. מתוך הסדנא נשארו מחלקת צמ"ה ומחלקת נגמ"ש שהגיעו במקור מסדנת אזור שהתפרקה בשנת 2003.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online