[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

יולי 1969 - הקמת גש''ח 784 ברפידים בסיני

@alt@

הגש"ח הוקם ביולי 1969. מרכז הסדנאות היה ברפידים, בפיקוד ובאחריות גש"ח 784.

סא"ל יורם לונדון קיבל את הפיקוד על הגש"ח ורס"ן אברהם ניניו התמנה כסגנו.

הגש"ח היה מיועד, בזמן חירום, להיות הגש"ח הנייד של האוגדה ואילו בזמן רגיעה נועד לאחזק הן את האוגדה והן את שאר היחידות שהיו פרוסות במרחב. באמצעות הסדנאות הקבועות שלו והחוליות הניידות, ביצע הגש"ח תיקוני דרג ב וונתן שירות מרחבי.

הסדנה הגייסית שימשה עורף תחזוקתי והעניקה גיבוי טכני ומקצועי.

חוליות הסדנה תחזקו גנרטורים במוצבי התעלה, טיפלו בכל כלי הרכב, החל מרכב ב שביצע פטרולים וכלה בטנקים שנפרסו במעוזים.

החוליות ביצעו ביקורות תקופתיות ועסקו בתיקוני דרג ב' מזדמנים, סייעו לחוליות היחידתיות בעת ריבוי תיקוני דרג א וביצעו פעולות חילוץ, גרירה ופינוי במרחב ומהצירים, יומם וליל. 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online