[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

חיל החימוש בתקופת גאות ושפל

 אירועי "גאות ושפל" אופיינו באירועי טרור של הפלסטינים, אשר ניסו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל, באמצעות פיגועי ירי, פיגועי התאבדות, מטעני חבלה, זריקות בקבוקי תבערה, זריקות אבנים ועוד. זו הפעם הראשונה שלא עמד צה"ל אל מול צבא מאורגן, אלא אל מול "קבוצות גרילה".

היערכות מקדימה אפשרה את הכנת הכלים, את מיגונם ואת השלמת אמצעים הנוספים, כהכנה לתרחיש מעין זה. חיל החימוש היה ערוך ומוכן.

האתגר שעמד בפני הלוחמים הטכנולוגיים בשלב הראשון של המבצע, התבטא במתן מענה מיידי ואיכותי לכל מקרה ותקלה באחד מכלי הרכב ממוגני הירי או באמצעי הצליפה.

אנשי מערך החימוש ביחידות הלוחמות ובסדנאות החימוש התייצבו למשימה, במקרים מסוימים, עוד לפני הלוחמים, עם פרוץ האירועים. אנשי המילואים גויסו לצידם של קציני החימוש וסייעו בעבודה.

מצורות הלחימה השונות הופקו לקחים, שופרו אמצעי הלחימה ופותחו אמצעים חדשים, ואלה הם:
·  מערכת כיבוי אש קבועה בהפעלה מתוך ג'יפ ממוגן ירי;
· 
תוכננו, פותחו והורכבו מיגוני גג לג'יפים ובכך מנעו פגיעות בגג הרכב;
· 
מיגון דלתות הנהג והמפקד מפני ירי לעבר הרגליים ועוד.

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online