[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

אודות חיל החימוש

@alt@

 

הקמת חיל החימוש

 
1948 - לאחר הקמת צה"ל חולקו השירותים הלוגיסטיים ל - 3 חילות:
 
v     *       חיל האספקה והתובלה.
 
v     *       חיל הטכנאים.
 
v     *       חיל הציוד והחימוש.
 
1950 - ביטול חיל "הציוד והחימוש". האחריות הציוד הועברה לחיל ההספקה, תחומי רכש,האחסנה,האספקה והבחינה הועברו לחיל הטכנאים.
1953 - הפיכת חיל הטכנאים ל"חיל החימוש", ניתן לו סמל ייחודי והוגדרו יעדים ותפקידים.

 

קצת היסטוריה על חיל החימוש ...

 
1985 - הכפפת חיל החימוש לאג"א (לימים אט"ל) תוך "השארת הסמכות המקצועית העליונה בידי החיל ".
 
2000 - הקמת היחידה הטכנולוגית לניהול ופיתוח פרויקטים "היחט"ל".
 
2006 - מעבר החיל + יחט"ל לזרוע היבשה.
 
2007 - מעבר מח' אחזקה, יחש"מים ואלמ"רים לאט"ל.

2008 - מעבר החיל לאט"ל.


ייעוד חיל החימוש

להוות סמכות מקצועית ותורתית ראשית בצה"ל לתחומים שבאחריות חיל החימוש.

 

 
 

תפקידי חיל החימוש

 
1.      לגבש, לקבוע ולהטמיע את תורת האחזקה של אפסניית חי"ח בצה"ל.
 
2.      לגבש, לקבוע ולהטמיע את תורת ההפעלה של יחידות ומסגרות חי"ח.
 
3.      לקבוע את שיטות העבודה בכל מערכי האחזקה שבאחריות חי"ח.
 
4.      לשמש יועץ וסמכות מקצועית לאפסניה שבאחריות ח"יח לרמטכ"ל.
 
5.      לגבש ולהמליץ לגורמים הרלוונטיים על ארגון ומבנה גופי אחזקה, יחידות ומתקני חי"ח.
 
6.      לגבש ולאשר הוראות מקצועיות בתחומים שבסמכות החיל לכלל צה"ל ולפרסמם.
 
7.      להנחות ולתאם את החט"ל בתחומים שבאחריות חי"ח.

 

 

 
8.      לבצע אימונים הכשרות והשתלמויות מקצועיות למסגרות חי"ח.
 
9.      לרכז ולגבש את הצרכים לאמצעי חי"ח ייעודיים ולתאם את הרכשתם.
 
10.להגדיר ולאפיין את צורכי צה"ל בתחום התשתיות והאמצעים הייעודיים שבסמכות חי"ח.
 
11.לקבוע את צורכי מערך החימוש בתחום מערכות המידע, לתאם את פיתוחם ולהטמיעם.
 
 
12.לקבוע את נהלי הבטיחות בעבודה ביחידות צה"ל ומתקני חי"ח בתחומים שבאחריות ובסמכות חיל החימוש, בהתאם למוגדר בהפ"ע.
 
13.לשאת באחריות מטה לביצוע בקרה ומעקב אחר כשירותן של יחידות צה"ל בתחומים שבסמכות חי"ח בדגש על אפסניית חי"ח  ומקצועיות חיילי חי"ח.
 
14.לשאת באחריות לכ"א בשיוך חי"ח במסגרת סמכויותיו ובהתאם  להפ"ע.
 
15.לטפל בנפגעי החיל ובבני משפחותיהם.
 
16.לטפח את המורשת, התדמית, הזהות והגאווה החילית.
 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
מלכה יעקב ז

כניסת חברים

חברים online