[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

אל''מ אלי אלפסי מספר על מרכז תחמושת בשנים 2001-2004

@alt@

אל"ם אלי אלפסי מספר על השינויים הארגונים שבוצעו בתקופתו:

 

במפקדת מרת"ח קיצצנו ענף שלם, איחדנו מדורים ובנינו מדורים חדשים. במרחבים פיצלנו ארגון של מערך ההפעלה כדי להתאים את תהליכי העבודה לשיטה החדשה של שירות לבית הלקוח. הכפלנו את כמות חוליות הבה"ט שהביאו לחיסכון משמעותי. הרחבנו והעמקנו את פעילות המעבדות. איחדנו מרכזי גיוס דרום ומרכז. העתקנו את נמ"ת יהודייה ברמת בגולן למה"ס צנובר. סגרנו את בסיס התחמושת של חיל־הים בעתלית והעברנו את התחמושת לתפן. סגרנו את בסיס קציעות במרחב דרום. סגרנו את בסיס העמקים ג'למי. הגענו למצב שבו בכל מרחב יש בסיס מרחבי אחד ובסיס משנה אחד ודרך זה יצרנו אחידות במרחבים. נפרדנו מנכסים חסרי ערך ורידדנו עלויות בעשרות רבות של מיליוני שקלים.

עוד ציין אל"ם אלפסי: במעבר לשירות לבית הלקוח הגענו למצב שאנחנו שולטים בזמן במשימה ובתהליך וכמובן חיסכון כספי מידיי של כ־24 מיליון  שקל כל שנה מרה ־ ארגון והתייעלות, היקף אדיר של עשייה.

פעילות מרכזית בתקופתו של אלי אלפסי הייתה הטמנת תחמושת, והוא מספר: כל התהליך של ההטמנה עם כל האישורים וכל הרגישות וכל ההיערכות וההכנות היה מאוד מיוחד, מאוד מעניין. אני חושב, ואני לא יודע מה היה אחרי שאני עזבתי, אבל אני חושב שזה היה סט אחרון של הטמנה באזור הזה.

על מאפייני התקופה בה כיהן אומר אלי אלפסי:

כפי שאתם רואים בתקופה ששירתי במרת"ח במסגרת רה־ארגון סגרנו המון בסיסים, גם שלנו וגם של חיל־הים. זה פשוט היה מדהים, מבחינת הקצב, מבחינת הפעילות, מבחינת שיתוף הפעולה של כל המרחבים ושל המטה. כולם התכנסו, כולם התגייסו לטובת העניין הזה ועבדנו שם יום ולילה בלי הפסקה כדי לעמוד במשימות הכבדות האלה של סגירת הבסיסים והעתקת התחמושת לבסיסים אחרים במרחב, תוך שמירה על רמת השירות המצוינת על הבטיחות ועל האחזקה הנכונה של אותה תחמושת ביחידות האחרות.

מסכם אל"ם אלי אלפסי: כמובן שכל זה היה אתגר אדיר שעמדנו בו בכבוד. עמדנו בלוחות זמנים שקבענו ביעדים שקבענו ובמטרות שקבענו ובהחלט לדעתי מגיע פה למרחבים למטה לכל מי שעסק במלאכה.

משפט סיכום: אין ספק שבשבילי זה היה אחד התפקידים החשובים והיפים ביותר מבין כל התפקידים שביצעתי בצה"ל במשך 30 שנה

 

***מתוך ספר תולדות מרת"ח

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online