[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

פרוייקט שוחרות

שוחרות בבתי ספר מקצועיים לחיל החימוש

 
מהו מסלול שוחרות ?
מסלול ייחודי הפותח בפניך אפשרויות רבות המהוות קרש קפיצה להצלחה ומקנות הטבות רבות ומשמעותיות לתלמידי התוכנית. התכנים המקצועיים אותם תרכוש לאורך תקופת הלימודים יאפשרו לך להשתלב בסביבה טכנולוגית מתקדמת אשר תקנה לך ניסיון וכלים לאזרחות.

מהו שוחר ?
מעמד משפטי: "מתנדב(ת) לאימון וללימוד קדם-צבאי במסגרת בי"ס או פנימייה קדם-צבאית של צה"ל אשר טרם נקרא(ה) להתייצב לשירות סדיר עפ"י חזק שירות ביטחון או אשר שירותו(ה) הסדיר נדחה עפ"י סעיף 28 לחוק שירות ביטחון, תשי"ט- 1959 (נוסח משולב) והלומד(ת) כתלמיד(ה) מן המניין באחד ממוסדות ההכשרה הקדם-צבאית".מהו מעמד השוחר ?
שוחר הלומד בבי"ס אזרחי (שלוחה) יהיה זכאי לכל הזכויות והחובות הקבועות בפקודות הצבא, בסטאטוס לימודים אקסטרניים.

לצפייה במצגת מסלול שוחרות בחיל החימוש - לחץ

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online