[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפורו של יחש"מ 651 בשנים 1957 עד 1962

@alt@

סיפורה של קהילה

דוד שכנר נולד בשנת 1921 באוסטריה.

הוא עלה לבדו לארץ ועבר תקופת הכשרה באחד הקיבוצים.

דוד התגייס ל"הגנה" והתנדב לקומנדר הבריטי.

לאחר פלישת הצבא הבריטי לאיטליה, התנדב לפלמ"ח והוצב בגזרת ניר-עם, שם פקד  על חוליה טכנית שיעודה טיפול ברכבי הישובים.

לאחר מלחמת השחרור ולאור ניסיונו, הוא נמנה עם הקצינים הראשונים שמקימים את חיל התחבורה בצה"ל.

מאוחר יותר, השתלב דוד בהקמת חיל הטכנאים וקיבל את סדנת חטיבת גולני (סדנת תחבורה 2) שהוקמה בכפר הילדים. הוא הפך את הסדנא לסדנא קרבית שנותנת שירותי אחזקה ומשתתפת בפעולות "גולני".

ב-1950 התפרקה הסדנא ושכנר מונה למפקד סדנת בת-גלים שבאותה עת הייתה הסדנא היחידה של פיקוד צפון. שכנר הגיע למסקנה כי יש צורך לצרף לסדנאות הבסיסיות סדנא ניידת שתתן שירותים צמודים ליחידות.

בשנים 1952 עד 1955 היה מפקד צוות הדרכה של חיל חימוש. תפקיד צוותו היה להדריך יחידות מילואים ויחידות סדירות חי"ח באימוני שדה ומתן שירותי חימוש בשגרה ובחירום.

בזמן מבצע קדש – 1956, פקד שכנר על יחידת סיוע בדרום סיני.

1957 – שכנר מונה למפקד היחש"ם – תקופתו ביחש"ם התאפיינה בבניית שיטות עבודה ומקומות עבודה.

במקביל עסק שכנר בהקמת גש"ח נייד, משום שעפ"י תפיסתו זוהי יחידה חימושית שיעודה לתת שירותי אחזקה לחטיבות בשדה, באימונים ובמלחמה כאשר כל העבודה ניידת.

מבנה היחש"ם כלל מפקדה, סדנא בסיסית בבת גלים וסדנת טנקים בכורדאני.

כל אותה העת דואג שכנר שכל הסדנאות יעברו אימוני חי"ר משולבים עם אימוני חימוש בשדה.

על בסיס זה נבנתה תורת החימוש של אחזקה ניידת בשדה עם ענף תו"ל (תורת לחימה).

בתחילת שנות ה60 הקים שכנר גש"ח נייד ומינה את משה שגב לסגנו.

ב1962 עזב שכנר את היחש"ם ומונה למחש"פ צפון (מפקד חימוש פיקוד צפון).

בשנים 1964 – 1957 עסק שכנר בפיתוח אמצעי לחימה ובזמן מלחמת ששת הימים נכח בשטח עם הכוחות שפרצו לצפון השומרון.

בשנת 1973 – מלחמת יוה"כ – פקד שכנר על אגד תחזוקה של עוצבת געש. במסגרת תפקידו במלחמה, הוא שם דגש על התגוננות אנטי אווירית של הצמתים בגולן ובהגנת היחידות הפרושות של אגד התחזוקה.

שכנר השתחרר מהצבא כסא"ל. עם שחרורו המשיך לעבוד במסגרת המטה הכללי כקצין אמצעי לחימה.

שכנר תרם רבות למציאת פתרונות טכניים ואחרים לבעיות בטחון שוטף, אבטחת מוצבים וכו' כשרוב עבודתו נעשתה בהתנדבות.

לאחר שנים רבות של עשייה, הוענקה לדוד שכנר דרגת אל"מ כדרגה אישית שציינה את תרומתו לצבא בכלל לחי"ח בפרט.

דוד שכנר נפטר בשנת 1996.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שירי בנימין ז

כניסת חברים

חברים online