[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפור תקופתו של אל''מ עופר וולף בתפקיד מפקד המש"א בשנים 2007-2008

@alt@

עפר וולף- מפקד מש"א-2007-2008

עופר התגייס לצה"ל בתאריך גיוס-17.7.1979. והשתחרר מצה"ל בדרגת תא"ל , תפקידו האחרון היה ראש מטה אט"ל  בתאריך 30.6.2013 עופר החל את תפקידו כמפקד המש"א בתאריך 15/7/2007 וסיים בהצלחה את התפקיד בתאריך 12/11/2008.

 תפקידים קודמים לתפקיד מפקד המש"א : רע"ן מע"מ ביחידת הבחינה, רע"ן פיתוח ביפת"ח, מפקד מפעל המרכבה והרק"מ, מפקד נס"א

אירועים מעצבים במסלול השירות:

 • רמ"ד נגמ"ש כבד במקחש"ר - פיתוח ויצור מיגון לנגמחון-"הנקפדון"-בעקבות אירוע קשה של חיילי גולני שנהרגו ממטעני צד שפגעו בנגמ"ש לא ממוגן בלבנון, הצגתי לאלוף טל, רעיון של מיגון חדש ומודרני לנגמחון שיענה על האיומים בלבנון. הפרויקט אושר לביצוע בתהליך קצר ובהובלה אישית של האלוף טל. במשך 6 חודשים פיתחנו, בשיתוף פעולה מצוין של מקחש"ר, מנת"ק, חיל החימוש, והתעשיה, והרכבנו במש"א, 15 כלים ממוגנים שנופקו לרצועת הביטחון.
 • רע"ן פיתוח ואירוע מבצע "שירת הצפצפה"-בשבוע הראשון שלי לתפקיד ביפת"ח אירע אסון השייטת במבצע בלבנון. האירוע טלטל באופן קשה את כל צה"ל, וגם את אנשי יפת"ח. ההתמודדות של אנשי היחידה מול 3 ועדות בדיקה שחיפשה כשלים טכניים במערכות המטען, היעדר הגיבוי מהמפקדים בכירים, והחידוש המהיר של פעילות היחידה בתחום המטענים בכלל, ועם השייטת בפרט, למדו אותי פרק חשוב בחיים.
 • מפקד מפעל הרק"מ במש"א - הקושי בהחזרה לכשירות של מאות טנקים שחזרו ממבצע "חומת מגן", הביאו אותי למסקנה שיש הכרח לעשות שינוי מבנה ובתהליכי העבודה במפעל. בפורום המפקדים והמנהלים הבכירים ביצענו חשיבה ותכנון במשך כשנה, במתואם עם ועד העובדים ונציגיהם, ויצאנו לביצוע השינוי הארגוני בשנה העוקבת. התוצאות היו מצוינות.

בתקופתו, המש"א היה כפוף לאט"ל, כלל 4 מפעלים ב-3 חצרות נפרדות:

 • מפעל התקשוב והאלאופ - בצריפין ובתה"ש
 • מפעל הרכב-בחיפה
 • מפעל המרכבה והרק"מ - בתה"ש
 • מפעל המכללים - בתה"ש

העיסוק המרכזי בכניסתו לתפקיד היה מוכנות המש"א לחירום:

 • הוגדרו 8 משימות ברזל בחירום, מפקד בדרגת סא"ל שאחראי לבניין והפעלת הכוח בכל משימה, וגובשו היעדים של כל משימה בחירום

 • הוקמה מערכת מידע למדידת מדדי הכשירות ברמת משימת הברזל וברמת מסגרות המפעלים

 • סוכמה תכנית דו שנתית לסגירת פערי המוכנות בכל משימה
 • פותחה מתודולוגיית הטיפול בחוסן לחירום-נכתבה התפיסה, בוצעו משחקי מלחמה שכללו סימולציות לאימון המפקדים והעובדים
 • שוכללה היכולת לבניית תמונת מצב בהירה בחירום ושיטת ביצוע הערכת המצב לצורך קבלת החלטות אפקטיבית

תהליך אסטרטגי:

 • הותנע תהליך חשיבה ותכנון אסטרטגי בהשתתפות כל סגל א' של המש"א במטרה להכין את המרכז לאתגרי העתיד
 • הוגדרו מחדש, בתהליך משתף של דרגי הפיקוד והניהול, עיסוקי הליבה במש"א, לצורך קבלת החלטות נכונה בעתיד, תעדוף, תקצוב, וכו'
 • סוכמה תבנית אחידה למבנה וארגון מערכי הייצור והניהול במפעלים
 • בוצעו התאמות מבנה וארגון במפעלים-הקמה מחדש של בית מלאכה (ב"מ) משגרים, בניית תכנית הבראה לב"מ טנקים והתאמתו להרכבת נמרים בעתיד, הגדרה מחדש של תפקידי ב"מ אלאופ וב"מ מוד"ש
 • סוכמה תכנית רב שנתית להצערת גיל האע"צים (אזרחים עובדי צה"ל) במרכז, העמקת פרידה מאע"צים לצורך קליטת צעירים. ב-2008 הוחל ביישום התכנית.
 • סוכמה תכנית להגדלת שילוב נגדים וחיילי חובה במערכי היצור והאחזקה במש"א, כולל מודל העסקה מותאם.

איכות ושירות

 • לראשונה, בסיום עמ"ט ממושך עם החט"ל ונס"א, הוסמך המרכז לבחינה עצמית של מוצריו, ללא צורך בבחינה חיצונית של בוחני נס"א
 • לראשונה, נכתבה למש"א "אמנת שירות" שהגדירה את מדיניות המרכז בתחום השירות, הוגדרו הממשקים עם הלקוחות ומנהלי הלקוחות במפעלים, הוחל ביישום קבוע של סקרי שביעות רצון לקוח, וכו'

פרויקטי תשתית

 • הקמת מבנה מעבדות "יואב" בצריפין
 • שיפוץ עמוק של מחלקת ממסרות במפעל המכללים
 • הקמת מעבדת מוד"ש
 • ביצוע תכנון למגוון גדול של תשתיות אחזקה חדשות במש"א - תא הרצת ממסרת סימן 4 בעומס, מבנה בלונאות, מבנה מטה חדש, וכו'

היערכות לליין יצור הנמ"ר

 • אחד העיסוקים העיקריים בתקופת פיקודי על המש"א היה ההיערכות לליין יצור הנמ"ר. מעבר מסודר מייצור דגמי הפיתוח לייצור סידרתי, כלל אין ספור פעילויות מתוכננות ומתוזמנות-הכנת התשתיות, הכנת מתקני הייצור, הכנת קיטים, כתיבת תיקי יצור ופרשיות העבודה, הדרכות עובדים, וכו'.

העתקת המש"א לצפון

 • התובנה שבסיסי המש"א (תה"ש, צריפין, חיפה) כבר נמצאים במרכזי אוכלוסייה אורבאנית שהולכת ו"סוגרת" עליהם, הפיזור ב-3 חצרות נפרדות, והעובדה שהמפעלים מבוססים על תשתית מיושנת, הביאה אותי למסקנה שצריך להתניע תכנית להעתקת המש"א מבסיסיו הקיימים, ולבנות מרכז אחזקה חדש ומודרני בחצר אחת, עם מטה אחד, באחד ממרכזי התעשיה בארץ. בסיום עבודת בדיקה של החלופות האפשרויות, הגענו למסקנה שמיקום המש"א העתידי צריך להיות בצפון הארץ. החשיבה שביצענו והחזון הזה שהגדרנו, היווה את הבסיס לעבודה גדולה שבוצעה בצה"ל בשנים הבאות.

תמונות משירותו הצבאי

השתלמות אחזקתית פיקוד העורף 2012  

טקס החלפת קחשר 22.08 

ערב פרידה מעופר גולינסקי בהד 20 22.03  

 

 

** כתב ערך ופרסם - ניסים קלו ינואר 2022

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online